Strona główna Wydarzenia / Events Kanadyjska Akcja Patriotyczna „No Stone Left Alone” wychodzi poza granice Kanady

Kanadyjska Akcja Patriotyczna „No Stone Left Alone” wychodzi poza granice Kanady

281

Organizacja charytatywna „No Stone Left Alone”  http://www.nostoneleftalone.ca została założona w Edmonton przez  Maurern i Randall Purvis,  znanych w naszym mieście z filantropi, którzy przy pomocy Tomasza Łukaszuka, byłego Ministra Oświaty w rządzie Alberty zapoczątkowali pracę tej organizacji.

Celem organizacji jest przybliżanie młodzieży szkolnej historycznej rzeczywistości w odniesieniu do tragedii wojen i ich ofiar oraz upamiętnianie bohaterów, którzy oddali życie za wolność i pokój. Akcja „No Stone Left Alone” raz w roku zaprasza młodzież szkolną do opiekowania się mogiłami żołnierzy i brania udziału w ceremonii umieszczania na grobie polnego kwiatka maku, jako znaku pamięci żołnierzy poległych w wojnach.

Po siedmiu latach działalności organizacja aktywnie realizuje swoje cele na 117 cmentarzach w Kanadzie z udziałem 9,000 uczniów oraz 5,000 woluntariuszy i jest pod patronatem Gubernatora i Ministra Spraw Weteranów Kanady. Tomasz Łukaszuk jest w tej organizacji Dyrektorem Spraw Międzynarodowych. W tym roku – Roku Jubileuszowym 150-lecia Kanady – organizacja rozszerzyła swoją działalność poza granice Kanady, zaczynając od Polski. W przyszłym roku będzie przejmować Koreę Południową.
Na cmentarzach w Polsce pochowanych jest 48 żołnierzy kanadyjskich poległych podczas II wojny światowej. Pochowani są oni w Krakowie, Poznaniu, Malborku i Warszawie. Samotny grób w Warszawie mieści się w Parku, gdzie został zestrzelony samolot dostarczający zrzuty dla powstańców.

Kanadyjska Akcja Patriotyczna „No Stone Left Alone” spotkała się z ogromnym poparciem Kanadyjskich Weteranów, Ambasady Kanady w Warszawie, attaché Kanadyjskich Sił Zbrojnych w Warszawie, attaché Polskich Sił Zbrojnych w Ottawie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, Emerytowanego Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych oraz Prezydenta Miasta Krakowa.
Dzięki współpracy ze szkolą podstawowa w Krakowie, 1-go września br. odbędzie się uroczystość na cmentarzu Rakowickim z udziałem żołnierzy polskich i kanadyjskich oraz Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Kościuszki, która będzie sprawować pieczę nad 14 grobami kanadyjskich żołnierzy.
Dzieci w tej szkole już uczą się hymnu Kanady a Attaché Sił Zbrojnych Polski i Kanady współpracują nad koordynacją tej ceremonii.
W przyszłym roku podobne ceremonie Dnia Pamięci odbędą się w Poznaniu, Malborku i Warszawie.
Ubiegłotygodniowy pobyt w Polsce p. Randalla Purvisa i p. Tomasza Łukaszuka, jako Wolontariuszy zaangażowanych w piękną działalność organizacji „No Stone Left Alone” zakończył się sukcesem i możemy być dumni, że Kanadyjscy żołnierze, którzy walczyli z Polskimi żołnierzami, jako Towarzysze Broni, zostaną uhonorowani każdego roku na polskich cmentarzach.

Za zasługi w pracy społecznej nad upamiętnieniem poległych podczas II wojny światowej żołnierzy, p. Randall Purvis i p.Tomasz Łukaszuk zostali odznaczeni Medalem Jubileuszowym XX lecia Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Krakowski. GRATULUJEMY!

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

P/S  Dziekuję organizacji „No Stone Left Alone” za dostarczenie materiału.

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.