Strona główna Wydarzenia / Events Jubileusz 60-lecia Szkoły Polskiej im. Henryka Sienkiewicza w Edmonton

Jubileusz 60-lecia Szkoły Polskiej im. Henryka Sienkiewicza w Edmonton

492

Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza powstała, kiedy po zakończeniu drugiej wojny światowej przyjechało do Kanady ponad 60 tysięcy Polaków, głownie żołnierzy z polskich jednostek wojskowych walczących na froncie zachodnim, którym nie dane było wracać do kraju ojczystego.
Edmonton był również tym miejscem, gdzie nastąpił hojny napływ emigrantów, a ich większość stanowili kombatanci II wojny światowej. W organizowaniu nowego życia w obcym kraju i trosce o ich pokolenie urodzone w Kanadzie, za jeden najważniejszych celów postawili sobie wychowanie swych dzieci w duchu polskości, przy zachowaniu języka ojczystego rodziców.
We wrześniu 1954 roku na spotkaniu osób w składzie ks. Dr. Tadeusz Nagengast, pani Wandy Buskiej i pani Janiny Jankowskiej-Zygiel podjęto decyzje zorganizowania polskiej szkoły sobotniej. Głównym celem tej nowej placówki polonijnej była nauka języka polskiego, historii, geografii Polski, a także możliwość przekazywania młodemu pokoleniu wartości polskiej kultury, pielęgnowanie polskich tradycji narodowych i zaznajamianie z historycznymi osiągnieciami Narodu Polskiego.
Punktem kulminacyjnym obchodów 60-lecia szkoły był uroczysty Bankiet, który miał miejsce w dniu 25 tego października br. w Domu Polskim.
Na uroczystości 60-lecia przybyło wielu dostojnych gości a wśród nich obecny był John Szumlas Konsul Honorowy RP w Edmonton, przekazując w imieniu własnym i Rządu RP gratulacje i życzenia .
Na pięknie udekorowanej sali głównej Domu Polskiego panowała bardzo miła atmosfera. Uroczysty Bankiet prowadzili w dwóch językach absolwenci szkoły: Władysław Szwender Jr., Martyna Stryjski i Michał Borówka.
Życzeniom Jubileuszowym na ręce Pani Krystyny Dembowskiej, obecnej dyrektorki szkoły, nie było końca. Składali je przedstawiciele organizacji polonijnych, dyrektorzy szkół im, Św. Jana Pawła II i im. Marii Chrzanowskiej, duchowieństwo, Siostry Służebniczki i przedstawiciele polonijnych biznesów. Składano gratulacje i wiele życzeń na dalszą działalność. Wszyscy mówcy byli zgodni, że 60 lecie działalności szkoły to piękny sukces i niemałe osiągniecie w służbie polonijnej młodzieży.
Część artystyczna uświetnił występ Zespołu Tanecznego „Polonez” i utalentowanego duetu tanecznego Maxa i Marianny.
Bankiet był również okazją aby podziękować nauczycielom za ich trud i wysiłek włożony w wychowanie młodzieży polonijnej i rodzicom za przywożenie dzieci na lekcje z każdego zakątka miasta. Uroczysty Bankiet zaszczyciła swoją obecnością pani Maria Andrzejewska, która pracowała w tej szkole przez 20 lat. W dowód wdzięczności wręczono jej bukiet kwiatów.
Nie zabrakło również Jubileuszowego tortu, po którym zaczęto wspólną zabawę przy dźwiękach DJa Grzegorza Ostapowicza.

Zygmunt Cynar

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.