Strona główna Wydarzenia / Events Jubileusz 25-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marii Chrzanowskiej

Jubileusz 25-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marii Chrzanowskiej

788

W tym roku Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Chrzanowskiej w Edmonton obchodzi Jubileusz 25-lecia. Uroczysty bankiet z tej okazji odbył się 5 listopada 2016 r.. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością jej założyciele, absolwenci szkoły, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organizacji polonijnych i młodzieży. Wśród prominentnych osób znaleźli się: John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton, Janusz Tomczak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie, ks. Mieczysław Fidyka, proboszcz parafii „Resurrection” w Edmonton i ks. Andrzej Sowa, proboszcz parafii Różańca Świętego.

Jubileusz jest okazją do podsumowania i podziękowania za 25 lat cieżkiej pracy i głębokiego zaangażowania ludzi w pełni oddanych sprawie oświaty i wychowania polonijnej młodzieży. Mówcy na bankiecie przekazali duże wyrazy uznania dla rodziców, nauczycieli, założycieli szkoły i wszystkich, którzy na przestrzeni 25 lat udzielali szkole poparcia. Droga do sukcesu nigdy nie była łatwą, często napotykając wiele przeciwności.

Wszystko miało początek jednej niedzieli w czerwcu 1991 roku, kiedy grupa rodziców spotkała się po mszy na parkingu kościoła Matki Bożej Królowej Polski, aby omówić możliwość otwarcia drugiej polskiej szkoły sobotniej w Edmonton. W połowie 1980 roku nastąpił znaczny napływ młodych rodzin z Polski, osiedlających się w południowej części miasta. Ponieważ była już nowa polska parafia, kolejnym logicznym krokiem byłoby założyć polską szkołę. Spotkanie komitetu założycielskiego przyszłej szkoły składało się z następujących osób: Helena Fita, Henry Lang, Grażyna Nieradka, Wiesława Bąk i Halina Madej.

W dniu 21 września 1991 roku spełniło się marzenie wielu rodziców, gdy otwarto drzwi do nowej polskiej szkoły w Allendale School (6415 – 106 Street). Komitet założycielski rozważał nazwanie nowej szkoły po sławnych Polakach, takich jak: Maria Konopnicka, Adam Mickiewicz, Maria Skłodowska-Curie, Mikołaj Kopernik i inni. Jednak, po długich obradach komisja postanowiła, że nowa Polska Szkoła Sobotnia będzie nosić imię Pani Marii Chrzanowskiej.

Pani Maria Chrzanowska była znana z umiłowania polskiej edukacji i kultury w Edmonton, była symbolem pielęgnowania języka polskiego, polskiej kultury i tradycji poza granicami Polski. Długoletnia nauczycielka w Polskiej Szkoły Sobotniej im. H. Sienkiewicza przez trzydzieści jeden lat, a ponadto pełniła w tej szkole funkcję dyrektora. W pełni zasługiwała na uhonorowanie i najwyższe wyróżnienie.

W dniu 2 listopada 1991 roku, szkoła stała się oficjalnie znana jako Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Chrzanowskiej. Ks. Mieczysław Fidyka, ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski pobłogosławił portret p. Chrzanowskiej w obecności stu trzydziestu ośmiu uczniów, pracowników szkoły, rodziców, Komitetu Rodzicielskiego i przedstawicieli organizacji polonijnych.

W pierwszym roku istnienia szkoły, pani dyrektor Krystyna Antoniewicz i jej pracownicy (Krystyna Maciejowska, Mariola Soboń, Elżbieta Lipiecka, Halina Kamela, Maryla Królczyk, Helena Grzesiak, Teresa Bobkowska i Andrzej Lenart) stanęli przed trudnym zadaniem prowadzenia szkoły. Na duże uznanie zasłużył działajacy w tamtym czasie Komitet Rodzicielski poprzez przykładne wspomaganie szkoły w jej trudnym okresie, w skład którego wchodziły następujące osoby: Halina Madej, przewodnicząca, Elżbieta Malejczyk, Jadwiga Skowrońska, Grażyna Nieradka, Wiesława Bąk, Krzysztof Nieradka i Henry Lang. W celu pozyskania funduszy rodzice przynosili do kościoła upieczone ciasta i przygotowane tradycyjne polskie dania, które byly sprzedawane po niedzielnej mszy. Pieniądze musiały zostać zebrane, aby zapłacić za wynajem sal, utrzymanie szkoły, książki i wynagrodzenie nauczycieli. Dlatego liczył się każdy dolar. Szczęśliwie zebrano wystarczającą ilość pieniędzy.

Przez następne dwanaście lat, aż do śmierci w 2003 roku, p. Maria Chrzanowska była zachwycona wyborem na patrona nowej polskiej szkoły, była zapraszana na wszystkie uroczystości szkolne, była dumna z wyników pracy nauczycieli i osiągnięć uczniów. Od roku szkolnego 2005-2006 w składzie grona pedagogicznego znaleźli się wysoko kwalifikowani nauczyciele, przygotowani do nowoczesnego kształcenia w następujących osobach: Urszula Kunikiewicz dyrektor, Elżbieta Barylska, Alicja Bereźnicka, Anna Ciślik, Joanna Dumicz, Ewa Przybyło-Komar, Joanna Gwóźdź, Agata Guzik, Kazimiera Kozinkiewicz, Aleksandra Przybyło, Justyna Sawka, Dorota Więcek, Danuta Zaręba i Jadwiga Jachowicz. Kadra składała się z nauczycieli wykształconych w Polsce i nauczycieli, którzy ukończyli studia w Kanadzie. Wielu nauczycieli, którzy posiadali dyplomy z Polski przeszło przez proces nostryfikacji dyplomu i otrzymało uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w Albercie. Należy w tym miejscu podkreślić, że polscy nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby nie tylko nauczyć dzieci po polsku, ale również wychować ich w duchu polskim. Działania nauczyciela na obczyźnie, to także wychowawcze wysiłki, aby nauczyć dzieci pielęgnowania polskich tradycji przy współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem polonijnym, by nauczyć poznawania i szanowania historii ojczystej, by wykształcić czynną postawę społeczną ucznia i nauczyć go aktywności w środowisku Polaków, i w kontaktach z Polską.

Szkoła bierze udział w życiu Polonii Edmonton, uczestnicząc w uroczystościach organizowanych przez Kongres Polonii Kanadyjskiej w Albercie, takich jak: obchody Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości. Dzieci biorą udział w corocznym konkursie im. Adama Mickiewicza, otrzymują również nagrody za udział w konkursach sztuki, muzyki i recytacji organizowanych lokalnie. Tradycyjnie 6 grudnia dzieci są odwiedzane przez świętego Mikołaja, który przynosi prezenty. Oprócz dnia świętego Mikołaja, dzieci uczestniczą w wycieczce na swięta Bożego Narodzenia poza Edmonton do „Birch Bay Ranch”. Są tam kuligi i lepienie bałwana. Jest dzielenie się opłatkiem przy wspólnym posiłku i śpiew kolęd. Atmosfera jest fantastyczna, zawsze jest choinka i ognisko. W okresie letnim organizuje się dla dzieci kolonie letnie, a tym doskonałym miejscem jest Stanica Harcerska „Kopernik” znajdująca się obok Jeziora „Garner” Pod koniec roku szkolnego, uczniowie otrzymują dyplomy uznania za ich osiągnięcia. Najlepsi uczniowie otrzymują nagrodę im. Jana Chrzanowskiego. Najlepszy student z każdej klasy jest nagrodzony nagrodą pieniężną od „Servus Credit Union”.

Większość z nas jest dumna z osiągnięć Polonii w naszym mieście, szczególnie w momencie odwiedzin kogoś z Polski. Spotykamy wtedy wielu entuzjastów wszelkich śladów polskości poza granicami naszego kraju, naszej kultury, naszego dziedzictwa, ale chyba najbardziej jesteśmy dumni z tego, kiedy ktoś mówi nam że „ W Edmonton Wasze dzieci tak pięknie mówią po polskui to, jest piękna historia polonijnego sukcesu.

Gratulacje z okazji Jubileuszu

 Przygotował: Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

 Materialy wykorzystano z książki pt. „Polish Education in Edmonton(1906 – 2006)”,wydanej przez Kanadyjsko-Polskie Towarzystwo Historyczne. Autorami książki sa: Włodzimierz Jagniszczak i Terese Szlamp-Fryga

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.