Strona główna Wydarzenia / Events Jubileusz 15-lecia Polskiego Radia Edmonton

Jubileusz 15-lecia Polskiego Radia Edmonton

241

15 lat temu edmontońska Rozgłośnia Polskiego Radia weszła na antenę aby słuzyć miejscowej Polonii w jezyku polskim.

Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Skłania również do wspomnień, refleksji, daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku i bycia potrzebnym.

Mimo aktywnego rozwoju Telewizji i Internetu rola Radia w życiu społecznym wciąż rośnie. Radio może kształtować wartości patriotyczne, dostarczać informacje z rożnych dziedzin wiedzy, realizować wymagania edukacyjne i kulturowe oraz dostarczać rozrywki. Jego olbrzymie możliwości informują o naszym życiu tutaj i osiągnięciach polonijnego środowiska, a także komentują wydarzenia, w których udział biorą zwyczajni ludzie, świadkowie tych wydarzeń. Przykładem tego stała się audycja pt. „Żywa historia” unikalny profil programowy Polskiego Radia Edmonton.

Jubileusz 15 lecia Polskiego Radia Edmonton to wyjątkowa okazja do wyrażenia szczególnego uznania słuchaczom, którzy nade wszystko są w tym Jubileuszu najważniejsi. Bez nich dzisiejszy jubileusz i jego celebrowanie w poczuciu wspólnie osiągniętego sukcesu byłoby niemożliwe. Zasługą słuchaczy jest pomoc wyrażana w dorocznych zbiorkach funduszy na utrzymanie działalności stacji radiowej CJSR, z której mogą być nadawane audycje w języku polskim, za co należą się duże dzięki. Dalszym dowodem skuteczności wysiłków w redagowaniu Polskiego Radia Edmonton jest entuzjazm radiosłuchaczy, z jakim pragną rozpowszechniać ten program wśród swych znajomych i przyjaciół, i na całym świecie poprzez Internet. Redakcja dziękuje za sygnały od radiosłuchaczy, którzy pasjonują się segmentami audycji i proponują tematykę.

Ciągłe wzbogacanie form radiowych i udoskonalenia techniczne spowodowały istotny wzrost znaczenia Polskiego Radia Edmonton w naszym polonijnym środowisku i jego szybki rozwój w 15-letniej działalności. Sprawdzianem, że Radio spełnia swe zadanie jest jego popularność i wziętość wśród radiosłuchaczy, co potwierdza zainteresowanie jego stroną internetową www.polskieradio.ca , z której cotygodniowy program może być wysłuchany w dowolnym czasie. Dokonując oceny dotychczasowych osiągnięć nie sposób pominąć faktu, że ciagu 15 lat Polskie Radio Edmonton było zaangażowane w organizowanie wielu akcji charytatywnych, mających na celu pomóc tym, których pokrzywdził los. Przykładów jest wiele, ale tym największym był wspaniały „Radioteleton” w roku 2004, kiedy Polskie Radio Edmonton przyłączyło się do stacji radiowych na całym świecie, i w radiowej akcji charytatywnej Polonia Edmonton zebrała około 30 tys. dolarów na pomoc ofiar Tsunami w Tajlandii. Już teraz można powiedzieć, że Polskie Radio Edmonton jest kolejnym polonijnym sukcesem w naszym miescie w roku 150 lecia urodzin Kanady.

Doświadczenie zdobyte przez ostatnie pietnastolecie działalności Polskiego Radia Edmonton w naszym środowisku z pewnością pozwoliło zbudować silne podstawy, na bazie których możemy wyznaczać nowe cele i zadania, szczególnie w jednoczeniu Polonii i utrzymania polskości w naszym kręgu polonijnym oraz dostrzegać we własnym zorganizowaniu silę zdolną do dokonania zmian z korzyścią dla nas wszystkich. Jest to bardzo ważne dla nas na obczyźnie, aby Polskie Radio Edmonton, z tą wspaniałą, inicjatywą rozwoju życia polonijnego i rozwiązywania polonijnych potrzeb oraz promowania Polski, jej historii, pięknych tradycji, kultury i dokonań naszych rodaków w Kanadzie, popierać i pielęgnować przez długie lata.

Z okazji pięknego Jubileuszu 15- lecia Polskiego Radia Edmonton składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim redaktorom, tym obecnym i tym wszystkim, którzy przez 15 lat przyczynili się do tak znaczącego wydarzenia. Ich entuzjazm, zaangażowanie i bezinteresowna praca budowała i nadal buduje pozytywną atmosferę, która jest nieodzownym elementem efektywnego działania w takim kierunku, że profil Polskiego Radia Edmonton jest dostosowany do potrzeb słuchaczy w różnym wieku i głownie dotyczy lokalnych wydarzeń.

Szczególnie gratuluję Bogdanowi Konikowskiemu założycielowi, dyrektorowi i naczelnemu redaktorowi prowadzącemu audycje w każdą niedziele, który przez 15 lat bezinteresownie robi to z pasją i entuzjazmem. Dzięki Bogdanowi i jego wizji powstało Polskie Radio Edmonton, które nadaje polskie audycje radiowe z gościnnej stacji radiowej Uniwersytetu Alberty CJSR 88.5 FM, i którego głównym celem jest propagowanie języka polskiego, kultury polskiej, oraz popieranie interesów Polaków zamieszkałych w tej części Kanady. Życzę mu wielu dalszych sukcesów i kolejnych jubileuszy przeżywanych z poczuciem dobrze spełnionego zobowiązania wobec słuchaczy i całej edmontońskiej Polonii.

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

P/S Komentarz red. Bogdana Konikowskiego do powyższego tekstu.

Dziękuję serdecznie Zygmuncie za te piękne słowa i pochwały, na które na pewno nie zasłużyłem sobie tak bardzo, bo uważam, że największe podziękowania należą się dla naszych współautorów, którzy przez te 15 lat istnienia tego programu dali z siebie wszystko, i to dzięki nim ten program jest taki a nie inny i jest interesujący. W tym miejscu chciałbym podziękować teraz wszystkim współautorom, którzy od początku poświęcali swój czas i talent. I tak oto, jako pierwszy dokładnie 15 lat temu swój felieton wygłosił Dr. Z. Sawicki, następnie Barbara Walter w bardzo kontrowersyjnych audycjach o seksie, dzięki którym audycja stała się popularna, bo wszyscy chcieli słuchać, co ten Konikowski wyprawia znowuż?. Zygmunt Cynar przyłączył się do nas 14 lat temu, i w tym samym czasie Katedrę Klasyki rozpoczęła nasza Joanna Ciapka-Sangster. Przez wiele lat Andrzej Bereś prowadził spotkania z Jazzem, które po nim najpierw przejął Marcin Majorowicz ( ten, który dał taki piękny koncert w przedostatni piątek w domu polskim) a po Marcinie pałeczkę Jazzową przejął jeszcze większy miłośnik jazzu, jego ojciec dr. Jacek Majorowicz, w tym samym mniej więcej czasie z AKP dołączył do nas Piotr Guzik a wraz nim jego małżonka Agata Guzik, znakomita lektorka czytająca wiele ciekawych powieści i felietonów. W 2007 roku dołączył do nas znawca dziecięcej psychiki Dariusz Spanialski z Lodzi z felietonami Sztuka Kochania, dzięki którym udało mi się wychować moje dzieci na takie, jakimi są teraz, również z Polski przesyłały nam swoje felietony Ewa Makulec z Częstochowy, Grażyna Kurowska z Katowic oraz Piotr Kwiecień z Nowej Rudy, i w tym samym czasie rozpoczęliśmy nadawanie Dialogów Na Cztery Nogi z Jerrym Raczkowskim, które trwają do dzisiaj i chyba tak szybko się nie skończą. No i oczywiście Ag.Maj.Sydoryk z Wieczorynką na Dobranoc. Na przestrzeni lat dorywczo z nami współpracowali i do dzisiaj współpracują: Pani Janina Muszyńska, śp. por. Jadwiga Kociołek, współtwórczynie słynnych audycji „Żywa Historia PR“. Jan Tereszczenko, Dr. Wacław Osadnik, Ania Miklas, Dorota Rybicka, Gwidon Milczyński, Andrzej Iskierka Laskowski, Anna Strug, Joanna Zimińska, Staszek Smuga Otto, Oliwia Jastrzębska oraz Karolina i Jakub Zarzyccy. Jak widzicie drodzy słuchacze ten sukces 15 lat istnienia PRE należy do tych wszystkich, których przed chwilą wymieniłem, i w ich stronę chylę czoło dziękując najpiękniej jak tylko potrafię? Mam nadzieję, dr. Sl. że nic nie stanie na przeszkodzie byśmy mogli kontynuować naszą pracę dla Was polskich słuchaczy, tu w Edmonton, jak też i na całym świecie w Internecie przez następnych wiele, wiele lat i może wspólnie będziemy celebrować takie rocznice, jak 20 czy 25 lat Polskiego Radia Edmonton. Dziękuję Wam serdecznie.

Czy słuchacie Polskie Radio Edmonton?

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.