Strona główna Wydarzenia / Events John Szumlas, Konsul Honorowy RP w Edmonton z wizytą w polskiej klasie...

John Szumlas, Konsul Honorowy RP w Edmonton z wizytą w polskiej klasie w szkole Austin O`Brien

290

W dniu 15 maja 2017 r. klasy 10, 11 i 12-tą Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Św. Jana Pawła II w szkole Austin O`Brien odwiedził Konsul Honorowy RP w Edmonton, John Szumlas. Wychowawczynią klas jest pani Joanna Dumicz. W spotkaniu wzięła udział również pani Anna Gomez, wicedyrektor szkoły Austin O`Brien.

John Szumlas oficjalnie rozpoczął sprawowanie funkcji Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Edmonton 24 marca 2004 r.

Na początku Konsul przedstawił krótki życiorys, w którym miedzy innymi wyraził dumę z polskiego pochodzenia. Nie ukrywał faktu, że rodzice zawsze mówili do dzieci po polsku, ale dzieciom łatwiej było odpowiadać po angielsku. W małej miejscowości w południowej Albercie nie było możliwości na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego. Konsul wyjaśnił, na czym polega praca konsula honorowego, która polega przede wszystkim na budowaniu dobrych relacji między państwem, które reprezentuje a państwem, w którym funkcjonuje – w jego przypadku między Kanadą i Polską. Mówił też o rozwijaniu i pogłębianiu współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Kanadą oraz umacniania więzi między Rzecząpospolitą Polską a obywatelami polskimi lub osobami polskiego pochodzenia.

Konsul mówił wiele o korzyściach wypływających ze znajomości języka polskiego lub innych języków w erze globalizacji. Podczas spotkania przedstawiono krótki film pt. „Canadians Studying in Poland” https://www.youtube.com/watch?v=Epv_QGq6rhw

Odpowiedział na wiele pytań, głownie dotyczących posiadania polskiego paszportu i jego aktywności dyplomatycznej.

Angielsko-Polski Program Szkolny im. Św. Jana Pawła II został założony w roku 1984 z klasami od Kindergarten do 6. W 2004 r. dodano klasy gimnazjalne a w roku 2007 dodano klasy licealne. Uczniowie otrzymują 5 kredytów za każdy poziom Polskiego 15, 25 oraz 35. Język Polski traktowany jest, jako główny przedmiot, tak jak ELA, Math, Science i Social Studies.

Dobra ocena z języka polskiego może być pomocna w dostaniu się na większość kierunków na uniwersytetach. Klasy szkoły podstawowej i gimnazjum Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Św. Jana Pawła II znajdują się w szkole St. Basil, 10210 115 Ave. Klasy z programem licealnym są w szkole Austin O`Brien, 6110 95 Ave.

Angielsko-Polski Program Szkolny im. Św. Jana Pawła II jest jedynym w Ameryce Północnej programem nauczania w katolickim systemie szkól publicznych, gdzie dzieci osiągają idealną dwujęzyczność.

Sukcesem Programu jest wysoki poziom nauczania i setki absolwentów, którzy z łatwością posługują się dwoma językami: polskim i angielskim.

Najlepsi absolwenci z Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Św. Jana Pawła II ze szkoły Austin O’Brien otrzymują każdego roku nagrody pieniężne od Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło Nr. 6 w Edmonton za wybitne osiągniecia w nauce.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.