Strona główna Wydarzenia / Events INFORMACJA O WYBORACH PREZYDENTA RP – II Tura

INFORMACJA O WYBORACH PREZYDENTA RP – II Tura

49

Zgodnie z informacją uzyskaną od Konsulatu Honorowego RP w Edmonton, ponowne głosowanie w II turze wyborów prezydenckich w Edmonton odbędzie się w sobotę, 23 maja 2015 r. od godziny 07:00 do godziny 21:00. Głosowanie będzie w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 88, pokój 107, 4990 – 92 Avenue, Edmonton, AB. Osoby, które chcą głosować i są już na liście wyborców z pierwszej tury  nie muszą rejestrować się ponownie. Do głosowania w II turze będą mogli zarejestrować się wyborcy, którzy nie zarejestrowali się do głosowania przed I turą. Rejestracja odbywa się przez Internet na Stronie: https://ewybory.msz.gov.pl/

Termin zgłaszania wniosków o wpisanie do spisu wyborców upływa 3 dni przed dniem głosowania, czyli 21 maja 2015 r.

Prawo glosownia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

  1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. Posiada ważny polski paszport,
  3. Zostanie wpisany do spisu wyborców.

Uwaga. Obywatele polscy wpisani do spisu wyborców w obwodowej komisji wyborczej na terenie Kanady mogą głosować jedynie na podstawie ważnego paszportu polskiego. Na terenie Kanady nie będzie można głosować na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Więcej informacji dotyczących glosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich można znaleźć na stronie Konsulatu Generalnego RP w Vancouver.

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.