Strona główna Wydarzenia / Events „Heritage Days Festival” w tym roku juz po raz 40-ty

„Heritage Days Festival” w tym roku juz po raz 40-ty

214

„Heritage Days Festival” obchodzi w tym roku swoje 40-lecie i my uczestniczymy w nim prawie od samego początku! Festiwal jest wspaniałą okazją do pokazania naszej polskiej kultury i podzielenia się naszymi tradycyjnymi potrawami. Jakkolwiek potrzebujemy do tego Waszej pomocy.

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta asystuje wielu organizacjom w Albercie nawet tym, które jeszcze nie są członkami Kongresu. Nadeszła odpowiednia okazja odwzajemnić się i przy tym dobrze się bawić.

KPK OA jest organizatorem dwóch namiotów polskiego pawilonu. Pierwszy namiot ma charakter kulturalno-informacyjny (taniec, muzyka, tradycyjne stroje i pamiątki). Natomiast drugi specjalizuje się przygotowywaniu i serwowaniu polskiego jedzenia. Mamy już sporo wolontariuszy,  ale potrzebujemy jeszcze więcej, wszyscy chętni są mile widziani.

  1. Potrzebujemy więcej osób do pracy w kuchni (przy przygotowywaniu jedzenia, serwowaniu potraw i napojów, sprzątaniu, itp.)
  2. Potrzebujemy również wolontariuszy z wiertarkami (załadowanie, rozładowanie towaru, sprzętu kuchennego, kuchennej podłogi, zainstalowanie sceny itp.)

Wszystkich zainteresowanych proszę o skontaktowanie się z Haliną jak najszybciej (halina@kpkalberta.com). Proszę uwzględnić swoje informacje kontaktowe i preferencje pracy w pawilonie.

The Heritage Days Festival is celebrating its 40th anniversary this year and we have been there almost from the very beginning! The festival is a great opportunity to show our Polish culture and share some traditional food. However, we need your help for that.

The Canadian Congress – Alberta District assists many organizations throughout Alberta, even some who are not members yet. Now is a good opportunity for you to reciprocate and have some fun as well.

CPC-AD is organizing the Polish pavilion`s two tents: one specializes in cultural activities (dance, music, clothing, and souvenirs) and the other specializes in preparing and serving delicious Polish food.

We already have volunteers but we need more of you to step forward and join us.

  1. We need more volunteers for the kitchen area (food preparation, food/beverage serving, clean up, etc.)
  2. We also need volunteers with power drills (load and unload our equipment, assemble the dance stage and kitchen floor, etc.)

Everyone interested in joining us should email Halina as soon as possible at halina@kpkalberta.com with your contact information and what you would prefer to do at the Polish pavilion.

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.