Strona główna Wydarzenia / Events Dzień Polskiego Emigranta i Dzień Flagi Państwowej RP obchodzony w Edmonton, Kanada

Dzień Polskiego Emigranta i Dzień Flagi Państwowej RP obchodzony w Edmonton, Kanada

285

10 lat temu miasto Edmonton weszło do historii jako jedyne w Kanadzie, które ogłosiło proklamację uznającą dzień 2 maja Dniem Polskiego Emigranta. W roku 2005 Burmistrz miasta Edmonton Stephan Mandel uroczyście proklamował dzień 2 maja Dniem Polskiego Emigranta, który jest uroczyście obchodzony każdego roku.

W tym roku Polonia w Calgary również celebruje ten dzień po raz pierwszy. 1 maja 2015 r. w  imieniu Rady Miejskiej i mieszkańców Calgary, Burmistrz Naheed Nenshi ogłosił dzień 02 maja Dniem Polskiego Emigranta i dzień 03 maja 2015 r. Świętem Polskiej Konstytucji w Calgary.

Proklamowanie  przez  Edmonton i Calgary 2 maja jako Dnia Polskiego Emigranta  jest dane w dowód uznania za wybitne zasługi społeczności polonijnej w Albercie, wniesione w bogaty rozwój tej pięknej kanadyjskiej Prowincji.

Szczególnie Edmonton w ostatnim dwudziestopięcioleciu  urósł do rangi drugiego, co do wielkości (po Toronto), centrum życia polonijnego w Kanadzie. Dane statystyczne z plasują naszą grupę etniczną w pierwszej dziesiątce najliczniejszych grup etnicznych w Edmonton z liczbą ponad 67 520 tys. osób. W Albercie około 171 tys. osób przyznaje się do polskiego pochodzenia .  Stolica Alberty to nie tylko centrum wielu polonijnych biznesów, ale również centrum bogatej działalności kulturalno-naukowej.

Od momentu, kiedy Stanisław Banach postawił po raz pierwszy stopę na tej pięknej ziemi jest  już 120 lat. Przez ten okres czasu polska społeczność w Albercie przebyła olbrzymią, historyczną drogę. Wiodła ona od prostych, wymagających niezwykłego hartu i odwagi prac osadnika wydzierającego przyrodzie kęsy żyznej ziemi, do prac i funkcji o najwyższym stopniu wiedzy specjalistycznej.

Dziś w polonijnej społeczności w Albercie mamy wielu wspaniałych ludzi nauki, twórców, inżynierów, lekarzy, architektów, prawników, sędziów i pracowników administracji państwowej. W instytutach badawczych w Albercie pracuje wielu znanych polskich naukowców. Imponujące jest ożywienie i rozwój polonijnych biznesów, gdzie Polacy swoim talentem i dużą przedsiębiorczością współtworzą wartości składające się na ogólny dorobek i bogactwo tej malowniczej prowincji.

W Parlamencie Alberty mamy posła polskiego pochodzenia, którym jest Tomasz Lukaszuk, również aktywnie związany ze środowiskiem polonijnym. Z powodzeniem działa w Edmonton placówka Konsulatu RP, z jej Konsulem Honorowym Johnem Szumlasem, która pośredniczy w nawiązywaniu stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską i tą częścią Kanady.

Każda fala emigracyjna staje w konieczności dostosowania się do odmiennych warunków życia w obcym kraju i integracji nowych emigrantów  z nowym środowiskiem. Emigracja, to także umiejętność adaptacji w nowym środowisku przy zachowaniu swej tożsamości. Powstaje wiec pytanie „Jak żyć na Emigracji” Jak zachować swoją odrębność religijną i etniczną? Czy można pozostać Polakiem i jednocześnie być Kanadyjczykiem? Emigracja jest procesem, który powoduje, że narody przestają być jednolitą grupą etniczną. Kanada może być tutaj dobrym przykładem, gdzie Anglosasi i Frankofoni przestają być dominującymi grupami etnicznymi. Taka sytuacja wymaga,  że i my Polacy musimy przystosować się do nowej sytuacji spoleczno-politycznej kraju przez nas wybranego. Emigracja bowiem może przyczynić się do utraty korzeni i tożsamości narodowej, ale może być również dobrodziejstwem  w poszukiwaniu szczęścia i pomyślności z zachowaniem wartości kraju pochodzenia.

Zachowanie tożsamości narodowej poza granicami Kraju było wielką troską naszego Wielkiego Rodaka Św. Jana Pawła II. W roku 1986 na spotkaniu z Polakami w Melbourne w Australii powiedział miedzy innymi „Pragnę przypomnieć wam, drodzy rodacy, podwójną odpowiedzialność za to, w czym tkwią wasze korzenie, wasza tożsamość, a także odpowiedzialność za to, w co wrastacie, co tworzycie – za waszą nową ojczyznę. Tutaj bowiem sprawdza się wartość człowieka, sprawdza się sam człowiek. Ta próba dotyczy jego serca, jego sumienia – tego najbardziej wrażliwego miejsca, gdzie człowiek myśli i czuje i gdzie podejmuje świadome i odpowiedzialne decyzje”

Uroczyste podniesienie Polskiej Flagi w dniu jej święta przed Ratuszem w Edmonton odbyto się w obecności Johna Szumlasa, Konsula Honorowego RP, Teresy Szlamp-Frygi, Prezeski Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okreg Alberta, przedstawicieli organizacji polonijnych i mieszkańców Edmontonu.

Biało-czerwona flaga będzie powiewała na maszcie przed edmontonskim Ratuszem przez 2 dni.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.