Strona główna Wydarzenia / Events Dzień Pamięci w Edmonton

Dzień Pamięci w Edmonton

127

Dla nas Polaków żyjących w Kanadzie, święto Niepodległości Polski czcimy w połączeniu z kanadyjskim „Remembrance Day” W ten Dzień Pamięci Polscy żołnierze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło Nr 6 w Edmonton i innych organizacjach, biorą udział w tych uroczystościach od chwili przyjazdu do Kanady. Jest to dzień uczczenia pamięci bohaterskiej śmierci żołnierzy, towarzyszy broni, poległych na wszystkich frontach. Po ceremonii składania wieńców przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza odbywa się defilada żołnierzy.

W tegorocznych uroczystościach Dnia Pamięci, które miały miejsce w Domu Polskim wzięły udział połączone oddziały żołnierzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło Nr. 6 w Edmonton, Towarzystwie Polskich Weteranów i Rycerzy Kolumba, działających przy polskich parafiach w Edmonton.

Po uroczystościach Dnia Pamięci w Domu Polskim odbył się tradycyjny obiad żołnierski, na którym dwie uczennice 12 klasy z Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Św. Jana Pawla II, w szkole Austin O’Brien w Edmonton, otrzymały nagrody pieniężne od Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło Nr. 6 za wybitne osiągniecia w nauce.

Nicole Salomon otrzymała nagrodę 750 dolarów za osiągniecie najlepszych wyników w programie licealnym (High School) a Martyna Grudzień otrzymała 250 dolarów za najlepsze wyniki w nauce języka polskiego. W czasie uroczystości przyznawania nagród obecna była pani Patrycja Sacawa, nauczycielka języka polskiego w szkole Austin O’Brien i pani Teresa Kiryluk.

Gratulacje dla nagrodzonych uczennic, nauczycieli i rodziców oraz serdeczne podziękowanie Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kandzie Koło Nr 6 w Edmonton za wspieranie nauki języka polskiego.

Zygmunt Cynar

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.