Strona główna Wydarzenia / Events Dożynki 2015 w Dwujęzycznej Angielsko-Polskiej Szkole im. Św. Jana Pawła II Edmonton

Dożynki 2015 w Dwujęzycznej Angielsko-Polskiej Szkole im. Św. Jana Pawła II Edmonton

184

W Edmonton tę staropolską tradycję dożynkową już od ponad 30 lat pięknie pielęgnują uczniowie i nauczyciele z Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Św. Jana Pawła II w szkole St. Basil, co również łączy się z obchodami kanadyjskiego „Thanksgiving Day”. Dożynki należą do najpiękniejszych obrzędów wiejskich narodu polskiego i są zabytkiem obyczajów ludowych. Polskie Dożynki należą do najbarwniejszych, najciekawszych i najbardziej wzruszających imprez w tej szkole.

W dniu 9 października 2015 r., jak i latach poprzednich audytorium szkoły St. Basil było wypełnione po brzegi. Szkolną uroczystość dożynkową rozpoczęto od przemarszu uroczystego korowodu. Uczniowie wnieśli wieniec i tegoroczne plony z pól: warzywa, owoce i świeżo wypieczony chleb śpiewając „Plon niesiemy plon”. Przyniesione dary z tegorocznych zbiorów umieszczono na dożynkowym stole, które pobłogosławił ks. Paweł Nyrek, wikariusz parafii Różańca Świętego.

Uroczystość dożynkowa zawierała bogaty program artystyczny, w którym brali udział wszyscy uczniowie (od najmłodszych do najstarszych) i nauczyciele. Było więc wiele, poezji, muzyki, śpiewu, skeczy i tańców w wykonaniu uczniów i nauczycieli. Odświętnie ubrane dzieci w kolorowe stroje znakomicie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne.

Po zakończeniu części artystycznej i poświeceniu plonów, starościna dożynek p. Aneta Malczeczewska-Dembowska przekazala chleb z tegorocznego zboża dyrektorce szkoły p. Elanie Simington. Dyrektorka podziekowala za okazały bochen chleba i powiedziała, że podzieli się nim ze wszystkimi obecnymi. Na zakończenie p. Małgorzata Ciupińska podziękowała wszystkim za współpracę w utrzymywaniu szkoły i wspólnoty, podkreślając z dumą, że nawet tak daleko od Polski można czuć się Polakiem i przekazywać piękne polskie tradycje następnym pokoleniom. Uroczystość dożynkową zakonczono wspólną modlitwą dziękczynną

 Dożynki w tej szkole to jedna z wielu uroczystości, gdzie czas i energia poświęcona przez nauczycieli dają wspaniałe rezultaty. Dzieci uczą się miłości do kraju naszych ojców, uczą się być dumne ze swoich korzeni, uczą się zachowywać te wszystkie wartości, które godne są przetrwania w naszych rodzinach.

Szkolnictwo polonijne stanowi niezwykle ważny składnik życia i działalności nas Polaków na obczyźnie. Odzwierciedla nasza narodową tożsamość oraz pragnienie podtrzymania znajomości języka polskiego, tradycji narodowej, zwyczaju i obyczaju. Daje sposobność do utrzymywania ciągłości kulturowej z Macierzą.

Polonia w Edmonton może być dumna z tego, że znajduje się tutaj jedyna na kontynencie północno-amerykańskim Polska Placówka Oświatowa utrzymywana z funduszy publicznych w katolickim systemie edukacyjnym, gdzie dzieci mogą osiągnąć idealną dwujęzyczność i wartości kraju pochodzenia – Polski.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.