Strona główna Wydarzenia / Events 99 Pielgrzymka do Skaro

99 Pielgrzymka do Skaro

182

14 sierpnia 2017 r. odbyła się doroczna, 99 pielgrzymka do Groty w Skaro. W tym dniu w Kościele katolickim wierni zaczynają obchodzić przypadające na 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji, jest to również święto Matki Bożej Zielnej. Jak co roku, tysiące uczestników uroczystości przybyło do Groty na dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski i modlitwę, a tym samym na oddanie hołdu pionierom, którzy zmienili oblicze tej ziemi.

Pierwsi polscy pionierzy przybyli tutaj już w roku 1897. Byli nimi Wawrzyniec Myrczak, Mateusz Malica i Jan Wachowicz. W roku 1919 emigranci, głownie z Galicji, pod duchowym przewodnictwem misjonarza ojca Antoniego Sylli, OMI, wybudowali w osadzie Skaro, na północny wschód od Edmonton grotę na wzór Groty z Lourdes. Osadnicy polscy odczuwali silna potrzebę wspólnej modlitwy w swoim własnym języku i tradycji oraz przyjmowania Sakramentów w kościele, który mogliby nazywać swoim. O. Antoni Sylla OMI powiedział w późnych swoich latach: „Uczynili to, aby podziękować Opatrzności Bożej za dar lepszego życia. Wierzyli oni, że kierował nimi Bóg i opieka Matki Bożej. Jestem szczęśliwy, że zrobiłem, co tylko mogłem, aby dopomóc tutaj Polakom zachować ich tradycje religijne i kulturalne. Robiłem to wszystko dla chwały Bożej. Pamiętam wszystkie radości i smutki mojej sześćdziesięcioletniej służby, i musze przyznać, że było więcej radości niż smutku”.

Nikt nie myślał wtedy, że Grota stanie się miejscem kultu Maryjnego w miejscu, które trudno odszukać na mapie lub turystycznych przewodnikach w Albercie.

Procesje wokół Groty w połowie sierpnia stały się świętem religijnym, obchodzonym po dziś dzień przez tysiące katolickich pielgrzymów z Alberty i innych części Kanady, których z każdym rokiem przybywa, coraz więcej.

Każdego roku stają z modlitwą przed obliczem Matki Bożej w Grocie, którą z wielkim trudem zbudowali ich ojcowie i dziadkowie. Wartości, które pionierzy przywieźli z kraju ojczystego przekazali dzieciom i wnukom, którzy je pielęgnują i rozwijają pod dzień dzisiejszy.

Mszy św. w poniedziałek przewodniczył i kazanie wygłosił abp. Richard Smith, Arcybiskup Diecezji Edmonton

Z.  Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.