Strona główna Portrety Polaków 85 urodziny Pani Janiny Muszyńskiej

85 urodziny Pani Janiny Muszyńskiej

303

W środę 25 lutego 2015 r. pani Janina Muszyńska obchodziła 85 urodziny w gronie rodzinnym i przyjaciół. Przy wypełnionej po brzegi sali Klubu SPK, wspólnie zaśpiewano tradycyjne „Sto Lat” a następnie pan Władysław Szwender zarecytował jej okolicznościowy wiersz.W edmontonskiej Polonii jest to postać, której nie trzeba przedstawiać.
Pani Janina straciła swą Ojczyznę w pięknych latach swej młodości, kiedy 75 lat temu z całą rodziną była aresztowana i skazana na nieludzką deportację ludności polskiej na Syberie – dlatego, że była Polką.
Pani Janinie odebrano Ojczyznę, ale nie zabrano Jej Polskiej Duszy i Serca. Po przybyciu do Kanady nie zaprzestała okazywać swoją narodową przynależność i jako człowiek kochający swoją Ojczyznę i naród całkowicie poświeciła swą działalność polonijną dla dobra innych.
Pani Janina, po latach syberyjskiej i afrykańskiej tułaczki znalazła drugą Ojczyznę, którą okazał się kraj klonowego liścia – Kanada, gdzie przybyła z Ugandy w 1949 r.
Na wiosnę 1955 r. zawarła związek małżeński ze ś. p. Stanisławem Muszyńskim – byłym marynarzem PMW. Pani Janina jest matką trojga dzieci, z których wszystkie otrzymały wyższe wykształcenie. Pp. Muszyńscy doczekali się też pięciorga wnucząt. Pani Janina jest członkinią wielu organizacji polonijnych, w których pełniła odpowiedzialne funkcje w Zarządach. W wolnych chwilach pracowała jako tłumacz sądowy.
W 2005 roku, podczas uroczystej Akademii w Domu Polskim z okazji Święta Niepodległości pani Janina Muszyńska została odznaczona Złotym Medalem “Alberta Centennial” za wybitne zasługi odniesione w pracy społecznej dla dobra mieszkańców naszej prowincji. We wrześniu 2004 r., podczas pobytu w Polsce, otrzymała Dyplom medalu “Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Również w 2004 r. Światowa Federacja SPK przyznała pani Janinie Krzyż Federacji Światowej SPK w uznaniu wybitnych zasług położonych dla realizacji celów Stowarzyszenia. Wydarzeniem szczególnym dla państwa Muszyńskich była 50 rocznica pożycia małżeńskiego celebrowana 23 kwietnia 2005 roku w kręgu rodzinnym, i jeszcze z udziałem ukochanej mamy, która miała wtedy prawie 99 lat.
Pani Janina Muszyńska jest cenioną wśród Polonii w Edmonton jako współorganizatorka wielu inicjatyw polonijnych, znana z pracowitości, oddania i wielkiego serca.
Pani Janina powracała do Polski wielokrotnie. Pierwszy raz gościła w 1965 roku. Wówczas odwiedziła swoją przyjaciółkę z okresu pobytu w Afryce mieszkającą w Jeleniej Górze. Trzykrotnie uczestniczyła w zjazdach Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie. Była gościem Centrum Światowego Kongresu Kresowian w Bytomiu w 2005 roku, gdzie przy wypełnionej sali wygłosiła odczyt „Od Syberii do Kanady”, w którym nawiązała do przeszłości syberyjsko-afrykańskiej, jak i do aktualnej działalności Polaków w Kanadzie. Przekazała także dotację na pomoc w organizowaniu transportów paczek na Kresy.
Pani Janina Muszyńska ponad 60 lat poświęciła się pracy społecznej dla innych, która, jak mówi, daje jej dużo radości i pozwala spłacić dług wdzięczności wobec ludzi pomagających przetrwać „tułaczym dzieciom” nieludzki czas wojny i trudne pierwsze lata powojenne.
My również dołączamy się do najlepszych życzeń dla pani Janiny.

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.