Strona główna Wydarzenia / Events 71 rocznica zdobycia Monte Cassino

71 rocznica zdobycia Monte Cassino

147

Monte Cassino jest symbolem polskiego zwycięstwa. Jest jednym z najpotężniejszych symboli nieugiętej walki narodu o wolność i niepodległość. Jest również symbolem  patriotyzmu jak i tragedii Polaków wywiezionych w latach 1939-1941 w głąb Związku Sowieckiego, do łagrów pracy niewolniczej. Ci ludzie, którzy przeszli od Syberii i Azji Środkowej do Włoch, na stokach Monte Cassino dali wyraz ich niezłomnej przynalezności do Polski.

Dzisiaj pod Monte Cassino znajduje się Polski Cmentarz Wojenny. Zbudowali go żołnierze, uczestnicy bitwy. Spoczywa na nim 1072 poległych żołnierzy Rzeczypospolitej i innych narodowości wyprowadzonych przez Władysława Andersa z “nieludzkiej ziemi”, z sowieckich obozów koncentracyjnych.

Cmentarz polskich żołnierzy ozdabiają także sentencje “Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie” oraz “Za naszą i waszą wolność my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce”.

W niedzielę, 17 maja 2015 roku, w kościele Różańca Świętego w Edmonton  została odprawiona Msza Święta dla uczczenia 71 rocznicy zdobycia Monte Cassino.

Uroczystą Mszę św. z udziałem pocztów sztandarowych zaszczycili swoją obecnością delegaci i goście uczestniczący w XXXVI Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, który odbywał się w Edmonton w dniach 15 – 18 maja 2015 r.

Ksiądz Proboszcz Andrzej Sowa serdecznie powitał wszystkich delegatów i dostojnych gości wśród których byli: trzyosobowa delegacja z Polski, której przewodniczył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP Jan Stanisław Ciechanowski, Marcin Bosacki – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, Pułkownik Cezary Kiszkowiak – Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, Krzysztof Olendzki – Konsul Generalny RP w Vancouver, Jacek Banasiński – Sekretarz Generalny Światowej Federacji SPK i Andrzej Ruta – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.