Strona główna Wydarzenia / Events XXXV Walny Zjazd Delegatów Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie zakończył obrady

XXXV Walny Zjazd Delegatów Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie zakończył obrady

604

W dniach 21-22 października 2017 r.  obradował w Domu Polskim w Edmonton XXXV Walny Zjazd Delegatów Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta. Delegaci organizacji polonijnych należących do Kongresu Polonii Kanadyjskiej (wydano w sumie 33 mandaty) dyskutowali sprawy organizacyjne, społeczne oraz wybrali nowy Zarząd Okręgu na kadencję 2017-2019.

Organizatorzy Zjazdu na czele z prezesem KPK OA p. Januszem Tomczakiem zapewnili bardzo gościnne przyjęcie i sprawny przebieg Zjazdu.

W oficjalnym Bankiecie i Balu wziął udział Randy Boissonnault, poseł do Parlamentu federalnego Kanady. Wśród zaproszonych gości, w otwarciu Zjazdu, jak i w oficjalnym Bankiecie i Balu byli dyplomaci, konsulowie honorowi RP: p. Zygmunt Potocki z Calgary i p. John Szumlas z Edmonton. Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej reprezentowali: p. Marek Domaradzki, Wiceprezes do Spraw Polskich, p. Halina Madej, Dyrektor Regionalny na Zachodnią Kanadę i p. Maciej Piekarski, członek Zarządu Głównego KPK.

Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonał Janusz Tomczak, prezes Zarządu KPK, witając delegatów. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano p. Jarosława Nowinkę. Obrady Zjazdu poprzedziło odśpiewanie hymnów narodowych oraz uczczenie minutą ciszy zmarłych członków KPK. Z najbardziej oczekiwanych punktów w programie Zjazdu było sprawozdanie prezesa Janusza Tomczaka z dwuletniej działalności. Prezes w swoim przemówieniu odniósł się do polonijnych sukcesów podczas swojej dwuletniej kadencji, podziękował wszystkim Okręgom, Organizacjom i Członkom za pracę, którą wkładają dla propagowania polskości, naszej kultury i tradycji w Polonii, a także za promowanie tych wartości w społeczeństwie kanadyjskim.

Na Zjeździe dominowały tematy dotyczące młodzieży i polonijnego szkolnictwa, kultury, seniorów, pomocy Polakom na Wchodzie, spraw kanadyjskich i etnicznych oraz obchody 100-lecia niepodległości Polski. Z zaleceń i wniosków Komisji Młodzieżowej wynika, z oprócz pomocy materialnej młodzież potrzebuje poparcia moralnego. Delegaci byli zgodni, że nie należy ustawać w wysiłkach i powinno być głównym zadaniem KPK zachęcanie młodych ludzi, zarówno tu urodzonych, jak i nowoprzybyłych do pracy w Polonii. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego koniecznym jest w tym celu skoncentrowanie wysiłków rodziny, szkół polskich, parafii, organizacji polonijnych i środków przekazu.

Nowy Zarząd KPK Okręgu Alberta ma przed sobą wytyczone liczne zadania i problemy, które będą wymagały intensywnego i dobrze zorganizowanego działania.

Podajemy poniżej skład osobowy wybranego Zarządu KPK – Okręg Alberta

Prezes               Janusz Tomczak

Wiceprezes       Maryla Hasek

Były Prezes       Teresa Szlamp-Fryga

Skarbnik           Teresa Moss

Sekretarz         Wojciech Raczyński

Wiceprezesi terenowi :

Andrzej Bukowski      Calgary

Jagoda Wilk               Grande Praire

Stanisław Kuniec      Lethbridge

Członkowie Zarządu – Dyrektorzy:

Wiesława Potocka

Helena Facsko

Lila Futerska

Maja Janowicz

Elżbieta Sawicka

Anna Witkowski

Bogdan Konikowski

Jerzy Malinowski

Na uroczystym bankiecie, który odbył się w pierwszym dniu obrad na ręce prezesa Janusza Tomczaka dostojni goście składali serdeczne wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem i wytężoną pracą przyczyniają się do dorobku Polonii w Albercie. Wybranemu prezesowi i całemu zarządowi życzono dalszych sukcesów na niwie społecznej, i aby ich praca cieszyła się niezmiennie społecznym uznaniem.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.