Strona główna Wydarzenia / Events Wysokie uznanie za wieloletnią i ofiarną pracę na rzecz Polonii w Edmonton

Wysokie uznanie za wieloletnią i ofiarną pracę na rzecz Polonii w Edmonton

459

Krystyna Dembowska to znana polonijna działaczka społeczna, która jest oddana na rzecz pracy z młodzieżą. Jej osobowość i działalność przynosi imponujące rezultaty.
W swojej działalności społecznej wykazuje konsekwencję i pasję działania. Zawsze skromna podkreśla, że nie jest wyjątkiem, że takich osób jak ona wśród edmontońskiej Polonii jest wiele. Wspólnie wszyscy robią wiele dla zachowania języka polskiego, kultury i narodowej tożsamości. W pracy społecznej pani Dembowskiej myślą przewodnią była Polskość i jej utrzymanie z dala od kraju ojczystego. Wśród swoich licznych funkcji społecznych pani Dembowska szczególną uwagą obdarza polskie szkolnictwo i harcerstwo, dlatego w Edmontońskiej Polonii na zawsze pozostanie postacią znaną i cenioną, nie tylko przez setki absolwentów Polskiej Szkoły Sobotniej im. H. Sienkiewicza, w której jest Dyrektorem.
Jej inicjatywa i głębokie zaangażowanie w pracy z młodzieżą polonijną zostało zauważone przez Fundację Reymonta z siedzibą w Hamilton, Ontario. Fundacja im. Władysława Reymonta powstała z inicjatywy Tadeusza Glisty w 1970 roku, której jednym z głównych celów jest ważność kultywowania języka polskiego i edukacji przyszłych pokoleń Polonii w Kanadzie.
Fundacja Władysława Reymonta została oficjalnie zarejestrowana w rządzie kanadyjskim, jako organizacja charytatywna o zasięgu ogólno-kanadyjskim. Przez 47 lat swojego istnienia działalność Fundacji jest bardzo wysoko oceniana. Fundacja to jednoczenie Polaków i Polonii w miłości do kraju naszych Ojców, a zarazem pracy w dziedzinie politycznej i społecznej Kanady, której to Polonia jest integralną częścią. Fundacja koncentruje się na pozytywnych inicjatywach, które zgadzają się z wytycznymi jej programu, co też daje jakże godne podziwu rezultaty. Fundacja corocznie przeznacza pewną kwotę pieniężną na pomoc dla studentów polskiego pochodzenia. Młodzieży polonijnej przy pomocy stypendiów Fundacja zapewnia warunki do odbywania studiów w Polsce na kursach języka polskiego i kultury polskiej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Jagiellońskim.
Więcej o Fundacji jest na stronie http://www.reymontfoundation.com/cele.htm
Każdego roku Fundacja organizuje uroczyste wręczenie Nagrody śp. Tadeusza Glisty przez Marinę Glistę i jej syna Grega Glistę osobie za wyjątkowe osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz Polonii i Polaków w Kanadzie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym itp.. W roku 2017 nagroda została przyznana pani Krystynie Dembowskiej, naszej bardzo zasłużonej polonijnej działaczce.
Uroczystego wręczenia Nagrody im. śp. Tadeusza Glisty dokonał Prezes Fundacji W. Reymonta Kazimierz Chrapka podczas dorocznego Opłatka KPKOA, który specjalnie na tę okazję przyjechał do Edmonton z Hamilton, Ontario.
Pani Krystynie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania video z przedstawieniem jej działalności w Edmonton. https://www.youtube.com/watch?v=tJ8BV0aMtIg

Na zdjeciu  of lewej: Krystyna Dembowska, Janusz Tomczak i Kazimierz Chrapka

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.