Strona główna Wydarzenia / Events Wizyta Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w Edmonton

Wizyta Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w Edmonton

314

W dniach 15-16 listopada 2017 r. Anna ZalewskaMinister Edukacji Narodowej przed udaniem się do Toronto złożyła oficjalną wizytę w Edmonton. Pani minister była na zaproszenie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, który w tym roku obchodzi jubileusz 55-lecia powstania. Na uroczystym bankiecie z tej okazji, który odbył się w Mississauga była gościem honorowym.

W Edmonton Pani minister spotkała się z nauczycielami polonijnymi w Domu Polskim. W szkole „Austin O’Brien „odwiedziła uczniów, którzy uczą się języka polskiego w klasach licealnych. Wizytowała polskie przedszkole SISEM prowadzone przez Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny. Odbyło się spotkanie minister Anny Zalewskiej z uczniami, nauczycielami i dyrekcją Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Św. Jana Pawła II.

Miasto Edmonton jest chyba jedynym poza granicami Polski, gdzie polskie dzieci mają doskonałą szansę nauki języka polskiego: można zacząć od dwujęzycznego przedszkola BAMBI lub SISEM, następnie całodziennej szkoły St. Basil, gdzie mieści się Angielsko-Polski Program Szkolny im. Św. Jana Pawła II do klas gimnazjalnych, i w szkole Austin O`Brien z klasami licealnymi albo w Polskich Szkołach Sobotnich im. Henryka Sienkiewicza i im. Marii Chrzanowskiej a zakończyć na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Alberty.

Rozmowy z nauczycielami dotyczyły zwiększenia aktywności w zakresie zaangażowania się polskich szkól w Kanadzie we współpracę z placówkami oświatowymi w Polsce. Debatowano o współpracy międzyszkolnej i rozwoju wymiany młodzieży, szczególnie tej, która mówi po polsku, ale nigdy nie miała szansy wyjazdu do Polski. Rozmawiano o podręcznikach do nauczania języka polskiego, jako obcego w systemie edukacji i nauce języka polskiego za granicą. Podczas rozmów z nauczycielami Pani minister powiedziała wiele na temat rozwoju dwujęzyczności wśród Polonii, promocji języka polskiego za granicą i korzyści wypływających ze znajomości naszego języka, jako drugiego języka. Przykładem może być tutaj zawarta niedawno umowa CETA, która otwiera możliwości firmom działającym zarówno polskim jak i kanadyjskim. Ta umowa zwiększa mobilność i nowe gospodarcze możliwości dla Polski i Kanady, a w tym dużą rolę będzie odgrywała znajomość języka polskiego. Zachęciła do korzystania z zasobów internetowych służących do nauki języka polskiego i ułatwienia pracy nauczycieli. Minister zachęcała także do zaangażowania się Polonii w przyszłoroczne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i odwiedzania Polski.

Pani minister zdaje sobie sprawę, że polscy nauczyciele za granicą dokładają wszelkich starań, aby nie tylko nauczyć dzieci po polsku, ale również wychować ich w duchu polskim. Działania nauczyciela na obczyźnie, to także wychowawcze wysiłki, aby nauczyć dzieci pielęgnowania polskich tradycji przy współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem polonijnym, by nauczyć poznawania i szanowania historii ojczystej, by wykształcić czynną postawę społeczną ucznia i nauczyć go aktywności w środowisku Polaków, i w kontaktach z Polską.

Minister Anna Zalewska podziękowała wszystkim nauczycielom i dyrektorom polskich szkół w Edmonton za ich trudną pracę, promowanie naszego kraju poza jego granicami, za ich ogromny wysiłek w propagowaniu języka polskiego, dbanie o naszą kulturę i kultywowanie tradycji, zaoferowała pomoc w pokonaniu trudności.

Podczas spotkań z Panią minister oraz towarzyszącymi jej osobami podkreślano, jak ważnym jest dla wielu Polaków żyjących w tej części Kanady kontakt z Ojczyzną, i że są dumni z tego, że są Polakami.

Tradycyjnie, jeśli chodzi o Polonię w Zachodniej Kanadzie, również przed Panią minister postawiono niełatwe zadanie, którym od dawna jest sprawa zbliżenia Polonii w zachodniej części Kanady do kraju ojczystego. Odzyskanie bezpośrednich lotów czarterowych pomiędzy Polską i Zachodnią Kanadą byłoby dobrym początkiem takiego zbliżenia. Duża liczebnie Polonia w tej części Ameryki Północnej nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego z Polską.

Można powiedzieć, że była to historyczna wizyta, pierwszy raz w Edmonton gościł tak wysokiej rangi przedstawiciel Rządu RP. Zostaliśmy wreszcie zauważeni i nie mamy wątpliwości, że otrzymamy konkretne wsparcie, przede wszystkim w kontynuowaniu naszych starań o przywrócenia lotów czarterowych.

Na pytanie, „Co w Edmonton zrobiło na Pani minister największe wrażenie?” Odpowiedziała: „Głębokie poczucie odpowiedzialności przez rodziców, nauczycieli i środowisko polonijne za utrzymanie polskości wśród młodego pokolenia przez nauczanie języka polskiego”.

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

 

 

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.