Strona główna Ogloszenia / Announcements TKP Valentines Art Contest

TKP Valentines Art Contest

178

We want to invite you to participate in our Valentine-themed Art Contest. Everyone can understand the words “I LOVE YOU” in a different way. Because of that, we want you to feel completely free and show us your personal interpretation. Do you say these words to your parents, grandparents, to your dog, cat, or maybe to someone else??

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w walentykowym konkursie plastycznym. Każdy odbiera słowo “kocham cię” bardzo subiektywnie, tak więc pozostawiamy to do Waszej interpretacji. Do kogo mówicie je najczęściej, do rodziców, dziadków, psa, kotka, a może sympatii?

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej @ www.tkpedmonton.com oraz profilu facebook @tkpedmonton

Zdjęcie bądź skan pracy plastycznej (format jpg. preferowany) należy nadesłać na adres e-mail: tkp.zaprasza@gmail.com.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 7 lutego 2021.

Maj, 2024

Kocham Cie!
TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ W EDMONTON

Art Contest Rules and Regulations
-1-
SPONSOR
1.
“I LOVE YOU”
Virtual Art Contest is organized by Polish Culture Society of Edmonton.
-2-
CONTEST OBJECTIVES

 1. Understanding Themes and Increasing Art Skills
 2. Encouraging Self-Expression
 3. Working with Different Media
 4. Encouraging to spend valuable time with family.
 5. Play & Learn
  Art helps children understand themes and how colors are used to express feelings and create a mood.
  -3-
  CONTEST GUIDELINES
  The competition is free to enter and open to kids of all ages.
 6. Parents/legal guardians can be involved.
 7. Only one entry per kid, multiple entries will not be accepted.
 8. All artwork must be sent as a good quality photo or scan ( jpg. preferred ), to the e-mail address: TKP.ZAPRASZA@GMAIL.COM Art Entry
  Deadline: FEBRUARY 7, 2021r.
  NO LATE ENTRIES ACCEPTED.
 9. Children are free to use any style of painting or any media they wish to create their entries. Illustrations (paintings, drawing, collage etc.)
  There are no size restrictions.
 10. Each entry must have the following completed/signed tag attached to the artwork. Title, First and last name. Contact information( parent/
  legal guardian phone number )
  -4-
  CONTEST RULES
  Winners will be judged by members of the board of
  Polish Culture Society of
  Edmonton.
  Barbara Smykot
  Bogdan Konikowski
  Monika Dąbrowska
  Andrzej Daniel Mateescu
  Magdalena Rzeczkowska
  Kasia Tomczak
  Halina Lesko
  Krystyna Sierko
  JUDGE’S DECISIONS ARE FINAL.
 11. 1st, 2nd, and 3rd place prize winners will be awarded.
 12. The Winners will receive special prizes.
 13. The final decisions will be made before FEBRUARY 14, 2021.
  Winners will be notified by FEBRUARY 14, 2021 by telephone or email using thecontact information indicated on the tag attached to the artwork.
  An official announcement will be published on social media Facebook platforms and on the Polish Culture Society website.
  -5-
  JUDGING CRITERIA
 14. The following criteria will be used to judge the entries:
  Creative, Fresh Approach – (i.e. unusual point of view, or another original approach)
  Composition and overall impression of the art based on the theme and subject matter.
  Demonstrated use of aesthetic
  All Art Entries will be judged on artistic merit, creativity, and their expression of the theme and subject matter.
  -6-
  FINAL NOTES
  *By entering this art competition, you are granting us a license to publish images of your artwork. (on our websites, social media accounts withcredit to you)
  *Each entry becomes part of the public, historical online catalog and will not be removed at a later date.
  *Participants who decided to participate agreed at the same moment to the above rules and to follow the requirements.
  *Children of members of the board of the Polish Culture Society may enter the Art Contest, but such children are not eligible for any awards.
  DON’T FORGET TO HAVE FUN!!!
  Zasady i Wytyczne Konkursu
  -1-
  ORGANIZATOR KONKURSU
 15. Organizatorem Konkursu Plastycznego dla dzieci “Kocham Cię”, jest Towarzystwo Kultury Polskiej
  w Edmonton.
  -2-
  CELE KONKURSU
 16. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
 17. Rozbudzenie wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności.
 18. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 19. Zachęta do kreatywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.
 20. Pielęgnowanie tradycji świątecznych oraz nauka poprzez zabawę.
  Zajęcia plastyczne pomagają dzieciom stosować kolory do wyrażenia uczuć i kreowania nastroju.
  -3-
  ZASADY KONKURSU
 21. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci polonijne w różnym wieku. Uczestnictwo jest bezplatne.
 22. Rodzice/opiekunowie, mogą brać czynny udział w przygotowaniu pracy plastycznej.
 23. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. Wielokrotne zgłoszenia nie będą akceptowane.
 24. Praca może być wykonana w dowolnym rozmiarze oraz w dowolnej technice.
 25. Pracę konkursową należy podpisać: tytułem oraz imieniem i nazwiskiem jej autora, plus dane kontaktowe w postaci numeru telefonu dorodzica/opiekuna.
  6.Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zdjęcia bądź skanu pracy plastycznej (format jpg. preferowany), na adres e-mail:TKP.ZAPRASZA@GMAIL.COM
  7.Termin nadsyłania prac upływa dnia 7 lutego 2021r. Późniejsze zgłoszenia nie będą przyjęte.
  -4-
  ORGANIZACJA I ZASADY KONKURSU
 26. Nadesłane prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wchodzi Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w składzie:
  Barbara Smykot
  Bogdan Konikowski
  Monika Dąbrowska
  Andrzej Daniel Mateescu
  Magdalena Rzeczkowska
  Kasia Tomczak
  Halina Lesko
  Krystyna Sierko
  DECYZJE KOMISJI SĄ FINALNE I NIEZMIENNE.
  2.Organizator Konkursu po ocenie prac nadesłanych, w oznaczonym terminie przez komisję konkursową, przygotuje dyplomy dla laureatów I, IIi III miejsca.
 27. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, oraz dyplomy.
 28. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję konkursową odbędzie się w terminie do dnia 14 lutego 2021r.
  Uczestnicy Konkursu o terminierozdania dyplomów zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo przez Organizatora Konkursu, do dnia 14 lutego 2021. Imionazwycięzców, oraz nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie
  internetowej oraz na profilu facebook TKP, w osobnym poscie.
  -5-
  KRYTERIA OCENY
 29. Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności:
  a) Oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu pracy konkursowej
  b) Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, kompozycja etc.
  c) Walory estetyczne pracy
  Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod względem walorów artystycznych, creatywności i ekspresji przedstawienia tematu.
  -6-
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  *Biorąc udział w konkursie, udzielasz nam prawa do publikowania zdjęc twojej pracy plastycznej. ( na naszej stronie internetowej, w socialmediach z wymienieniem autora pracy.)
  *Prace zostaną zaprezentowane w wirtualnej galerii na stronie internetowej oraz profilu facebook TKP, i pozostaną w niej do odwołania.
 • Uczestnicy, którzy zdecydowali wziąć udział w konkursie, zgadzają się tym samym do przstrzegania powyższych zasad i wytycznych konkursu.
  *Dzieci/rodziny członków Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej, mogą wziąć udział w konkursie, jednak nie przysługują im nagrody.
  BAWCIE SIĘ ŚWIETNIE!