Strona główna Wydarzenia / Events Syberia symbolem cierpienia i męczeństwa Narodu Polskiego

Syberia symbolem cierpienia i męczeństwa Narodu Polskiego

1494

W ub. wtorek minęła 75 rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir. 10 lutego jest dniem wyrażania hołdu i narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i innych republik byłego ZSRR. Dzień ten jest wyrazem szacunku dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności.
Bóg, Honor i Ojczyzna, to wartości, za które poświęcali swe życie. Jest wyrazem patriotyzmu i pamięci o tragedii setek tysięcy dzieci i rodzin polskich wywiezionych w głąb Rosji przez sowiecki reżym komunistyczny.
Kanada, to kraj, który był jednym z pierwszych, który otworzył swe bramy w lipcu 1946 roku dla blisko 3 tys. polskich żołnierzy, zesłańców Sybiru.
Odebrano im ojczyznę, ale nie zabrano polskiego serca. Po przybyciu do Kanady nie zaprzestali manifestować swoją narodowa przynależność i jako ludzie kochający swoją ojczyznę i jej naród całkowicie poświecili swą działalność polonijną dla wspólnego dobra, budując kościoły, Dom Polski i zakładali Polskie Szkoły dla swoich dzieci już urodzonych w Kanadzie.
Początek ich życia tutaj nie był łatwy. Na początku musieli podpisać zobowiązanie do pracy na farmie przez rok, zanim zaczęli układać sobie własne życie.
Sybiracy dzisiaj, a jest ich coraz mniej w naszej edmontonskiej Polonii, należą do tej cząstki społeczeństwa, która przez trudne i ciężkie losy życia stała się najbardziej patriotyczną. Na zesłaniu doświadczyli, co znaczy kochać Ojczyznę – Polskę i tęsknić za nią. Bóg pozwolił im wydostać się z tego ziemskiego piekła – by uczyli miłości do Ojczyzny nas wszystkich, a zwłaszcza najmłodsze pokolenie. Dowody okrucieństwa zbrodniczego systemu komunistycznego powinny pobudzać w młodym pokoleniu zachętę do działania przeciwko niesprawiedliwości, okrucieństwu i przemocy.

11 lutego br. w Klubie SPK w Edmonton z okazji tej tragicznej rocznicy oddano hołd pomordowanym na nieludzkiej ziemi Polakom i ich Rodzinom. Spotkanie było bardzo wzruszające, a w wielu oczach pojawiły się łzy.

Sybiracy są żywym świadectwem martyrologii narodu, ale tez siły i woli przetrwania, które powinny być cenną lekcją historii i patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News.

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.