Strona główna Wydarzenia / Events Stanica „Kopernik” w służbie polonijnej młodzieży

Stanica „Kopernik” w służbie polonijnej młodzieży

557

Stanica „Kopernik” położona nad pięknym jeziorem „Garner” w sąsiedztwie Parku Prowincjonalnego z dużymi możliwościami rekreacji i wypoczynku jest darem edmontońskiej Polonii dla młodzieży. Od początku jej istnienia jest ulubionym miejscem harcerzy i młodzieży szkolnej, która powraca tam do tej pięknej polskiej, wakacyjnej “Oazy”, ale też nie tylko w czasie wakacji.

Od 1971 roku na Stanicy „Kopernik” zbiera się młodzież harcerska na obozy i biwaki, aby przeżyć harcerskie przygody pod namiotami na pięknym łonie natury. Stanica służy harcerzom nie tylko z Edmonton i Calgary, lecz z całej Kanady. Służy w utrzymaniu polskości i patriotycznego wychowania młodzieży.

Po blisko 50 latach istnienia Stanicy zaistniała potrzeba jej rozbudowy, aby osiągnąć maksymalną operatywność obiektu wraz ze wzrostem liczby harcerzy i innych praktycznych aspektów młodzieżowej działalności. Po wielu perypetiach w końcu sierpnia br. ruszyła budowa pawilonu dla zuchów. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli 1-sza faza budowy dobiega końca. Dalsze etapy rozbudowy(2-ga i 3 faza) będą kontynuowane po zgromadzeniu potrzebnych środków finansowych. Ostatnio wykonane zdjęcia pokazują, jak ogromny postęp w budowie zrobiono w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Realizowana inwestycja ma bardzo dobry cel, bo inwestowanie w młodzież, to inwestowanie w naszą przyszłość. Inwestycja jest przedsięwzięciem, które będzie wymagać poparcia finansowego organizacji polonijnych, sponsorów i osób indywidualnych.

Od nas wszystkich zależy, czy w przyszłym roku młodzież harcerska, szkolna, kościelna będzie mogła powrócić na swoją Stanicę, aby w całości wykorzystać piękno tego obiektu i okolicy. Organizatorzy obozów i kolonii z niecierpliwością oczekują nadejścia tego dnia, kiedy nie będą musieli odmawiać dzieciom i młodzieży uczestnictwa ze względu na brak miejsca, a jeszcze gorzej szukać innych kosztownych terenów na akcje letnie.

Z poparciem finansowym, ten projekt jest coraz bliżej realizacji. Jak do tej pory zrobiono bardzo wiele pracy, znacznie powyżej oczekiwań. Dla efektywnej realizacji inwestycji konieczna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron.

Organizacja, która opiekuje się Stanicą “The Canadian Polish Youth Friendship Society of Edmonton” zwraca się z uprzejmą prośbą do organizacji polonijnych, sponsorów i osób indywidualnych o wsparcie finansowe ich przedsięwzięcia. Każda dotacja będzie bardzo mile widziana. Towarzystwo jest zarejestrowane, jako organizacja charytatywna „non profit” i bardzo chętnie wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za hojną dotację.

Szlachetna idea wychowania dzieci i młodzieży w duchu harcerskim nie miałaby szans przetrwania i rozwoju, gdyby nie poparcie moralne i finansowe organizacji polonijnych.

Z.  Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.