Strona główna Wydarzenia / Events Przedświąteczne spotkanie członków Klubu Męskiego

Przedświąteczne spotkanie członków Klubu Męskiego

296

W okresie przedświątecznym, różne organizacje i instytucje polonijne organizują spotkania tzw. „Christmas Party”

24 listopada 2017 r. Polski Klub „Syrena” był wypełniony po brzegi. Pani prezes Lila Futerska powitała wszystkich członków z rodzinami i przybyłych gości, wśród których byli: Janusz Tomczak, prezes zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta, Ks. Mieczysław Burdzy, OMI, proboszcz parafii Różańca Świętego i przedstawiciele organizacji polonijnych.

Życzeń od rożnych organizacji polonijnych było wiele a przedświąteczny nastrój wyczuwało się po serdeczności rozmów i miłego zachowania uczestników tego dobrze zorganizowanego spotkania,

Wyrażono podziękowanie i uznanie dla wolontariuszy za ich wkład pracy społecznej dla dobra innych. Podkreślono wielkość dobroczynnych dokonań w mijającym roku, które powinny napawać dumą, a z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość.

Przybyły na to spotkanie św. Mikołaj postarał się o upominki dla wszystkich obecnych.

Na zakończenie do wszystkich uczestników spotkania przemówiła Pani prezes Lila Futerska, która podziękowała za tak liczne przybycie, dotychczasową pracę społeczną w Klubie i złożyła wszystkim najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.

Spotkanie zakończono wzajemnymi życzeniami i wspólną zabawą w poczuciu dobrze spełnionego zadania.

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.