Strona główna Wydarzenia / Events Opłatek Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta

Opłatek Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta

108

Styczeń jest miesiącem spotkań opłatkowych w stowarzyszeniach i organizacjach polonijnych. Jak co roku – w okresie świąteczno-noworocznym, Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta tradycyjnie już zorganizował Opłatek, który odbył się 23 stycznia br. w Polskim Klubie „Syrena” w Edmonton.
Ten unikalny zwyczaj ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w Wigilię Bożego Narodzenia. Wówczas przed rozpoczęciem uroczystej wieczerzy wszyscy dzielą się opłatkiem oraz składają życzenia, wybaczając sobie wzajemnie waśnie oraz przewinienia.
Spotkanie przy opłatku spełnia na obczyźnie specjalną rolę. Nie tylko sprzyja pojednaniu, ale także jednoczy nas wszystkich, co pozwala później z powodzeniem realizować wspólnie wytyczone cele. Jest symbolem wspólnych wysiłków w pracy nad porozumieniem i współpracą wszystkich organizacji i instytucji polonijnych w dążeniu do wspólnego dobra.

Na tegorocznej uroczystości obecni byli prezesi oraz przedstawiciele organizacji zrzeszonych i nie zrzeszonych w Kongresie, przedstawiciele duchowieństwa i siostry służebniczki, przedstawiciele szkolnictwa polonijnego, polonijnych mediów i młodzieży. Wśród gości honorowych na opłatkowej uroczystości znaleźli się między innymi: Krzysztof Olendzki, konsul generalny RP w Vancouver; John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton; Blaine Calkins, poseł do Parlamentu Kanady z okręgu wyborczego Wetaskiwin; Thomas Łukaszuk, poseł do Parlamentu Alberty z edmontońskiej dzielnicy Castle Downs; Janice Sarich, posłanka do Parlamentu Alberty z okręgu wyborczego Edmonton-Decor.
Teresa Szlamp-Fryga, prezes KPK OA, powitała gości oraz złożyła życzenia wszystkim obecnym. Wieczerzę poprzedziła modlitwa i tradycyjne łamanie się opłatkiem, a po posiłku zaproszeni goście złożyli edmontońskiej Polonii życzenia noworoczne.

Ks. Andrzej Sowa, proboszcz parafii Różańca Świętego obchodził tym dniu urodziny, więc wszyscy zebrani przygotowali dla Niego niespodziankę – odśpiewali mu “Sto lat“.

Na zakończenie tego miłego wieczoru wspólnie śpiewano kolędy.

Z. Cynar

Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.