Strona główna Wydarzenia / Events Opłatek Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta

Opłatek Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta

362

Okres świąteczny i Nowy Rok to okres, w którym życzymy sobie wszystkiego dobrego, podsumowujemy miniony rok, snujemy plany na rok następny. Przyjście na świat Zbawiciela, który przychodzi do człowieka z programem noweg zycia, to okres nadziei i wiary w spełnienie naszych marzeń i pragnień, które każdy z nas przechowuje w swoim umyśle. Tradycyjnym Kongresowym Opłatkiem zakończył Zarząd KPK Okręgu Alberta okres świąteczny oraz powitał nowy, 2020 rok.

W piątek, 17 stycznia w Sali Kominkowej Domu Polskiego w Edmonton gościliśmy przedstawicieli rządu, innych grup etnicznych, przedstawicieli młodzieży, duchowieństwa oraz społeczności polonijnej. Zgodnie z corocznym zwyczajem, było to spotkanie poświęcone polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem oraz służące wzajemnemu zbliżeniu i wymianie poglądów. Tradycyjnie też towarzyszyło mu dobre jedzenie i kolędy. W spotkaniu wzięło udział 80 osób, nieco mniej niż w latach ubiegłych a powodem tego oczywiście sa ostre mrozy , które nawiedziły nasza prowincje w ostatnim tygodniu. Spotkanie opłatkowe prowadził prezes Zarządu Okręgu KPK Halina Madej, która powitała i przedstawiła zaproszonych Gości oraz liderów i wybitnych przedstawicieli Polonii. Złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne od siebie i Zarządu Okręgu. 

Przemawiając, a także i w rozmowach goście w serdecznych słowach podkreślili swoje uznanie dla polskiej spolecznosci za pielęgnowanie  pięknej tradycji Opłatka. Zwrócili uwagę na jej religiny charakter i ogolną serdeczną atmosferę.

Konsul Honorowy RP w Edmonton John Szumlas w asyście pani Janiny Muszynskiej udekorowali Medalem Dziedzictwa Kresow Wschodnich Grzegorza Łojko oraz Andrzeja Proczkowskiego, członków PKTH.

Ambasadora RP w Ottawie reprezentował Mikołaj Cholewicz, który odczytal list, zawierający podziękowanie nowemu Prezesowi Kongresu Polonii Kanadyjskiej w prowincji Alberta, oraz poprzedniemu zarządowi Kongresu, z którym miał zaszczyt pracować w latach ubiegłych. 

Kanadyjczycy polskiego pochodzenia mogą być dumni z ich dziedzictwa i kraju, w którym teraz żyją. Kongres Polonii Kanadyjskiej nieustannie  pracuje nad utrzymaniem swojego dobrego imienia, obrony honoru i dobrego imienia Polski i Polaka. Niestrudzenie tez stara się rozwiązywać wszystkie polonijne problemy sprawiedliwie, z uwzględnieniem równych praw wszystkich zainteresowanych stron. Musimy zdawać sobie sprawę, ze bez zjednoczenia, rozwagi i wzajemnego szacunku nie osiągniemy wspólnych celów i ideałów, bo dla pokoleń, które przyjdą po nas winniśmy zachować wielkie dziedzictwo Polskiej kultury. 

Po przemówieniach Honorowych Gości, przy kawie i słodyczach miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu zebranych gości a towarzyska część spotkania ciągnęła się do późnych godzin wieczornych. Według opinii uczestników, tegoroczny Opłatek Kongresowy był bardzo udany i zakorzenił się jeszcze głębiej w tradycji edmontońskiej, jako doniosłe wydarzenie sezonu świąteczno-noworocznego.

Bogdan Koral Konikowski