Strona główna Felietony Listopad – Miesiącem Pamięci

Listopad – Miesiącem Pamięci

478

W ubiegłym tygodniu wkroczyliśmy w miesiąc listopad, przedostatni miesiąc 2019 roku. Listopad jest miesiącem który sprzyja refleksji o przemijaniu. Nawet przyroda w opadających liściach drzew przypomina nam o przemijaniu naszego życia. Nagrobne sentencje przypominają nam jak kruche jest ludzkie zycie. W uroczystość Wszystkich Świętych, oddajemy cześć tym wszystkim, którzy cieszą się już chwałą nieba, a wiec świętym, o których mówi Biblia (św. Piotr, św. Paweł), świętym uznanym przez Kościół (np. św. Jan Paweł II, św. Maksymilian Kolbe, św. Faustyna Kowalska) oraz tym wszystkim świętym, których nie znamy, a może to być tez ktoś z naszej rodziny. Listopadowy dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny odświeżają w naszych sercach pamięć o naszych ukochanych zmarłych. Pamięć ta zachęca do wiary, ze ludzka egzystencja nie kończy się tu, na ziemi, ze istnieje życie po życiu, a każdy dzień naszego ziemskiego pielgrzymowania jest droga ku wieczności. Blask palących zniczy, unoszący się nad grobami dym, kwiaty będące wyrazem pamięci serca – wszystko to pomaga godnie wspominać naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. W tym wyjątkowym czasie „łączność” z nimi zapewnić nam może modlitwa. Wymownie ujął te prawdę św. Maksymilian Kolbe. Podkreślił, iż każde ludzkie działanie tylko wtedy ma sens, gdy znajduje oparcie w modlitwie. „Modlitwa czyni człowieka świętym” i właśnie jej zmarli potrzebują najwięcej.

Listopad jest w chrześcijańskiej kulturze okresem szczególnej pamięci i modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Jest miesiącem, w którym nie tylko wracamy pamięcią ku naszym ukochanym zmarłym, lecz również szczególną wdzięczność wyrażamy żołnierzom poległym na frontach dwóch wojen światowych, i tym którzy walczyli o wolność przyszłych pokoleń.
W tym miesiącu bowiem 11 listopada przypada Święto Niepodległości i inne świata patriotyczne. Dzień 11 listopada to rocznica odrodzenia Polski po 126 latach niewoli. Obchodzone w tym miesiącu święta przypominają o trudnej drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości, o poległych podczas walk, o bohaterach. Zapalony znicz, kwiatek złożony na grobach żołnierzy polskich, którzy na wszystkich frontach walczyli o wolność Ojczyzny wraz z modlitwa są wyrazem naszej pamięci, okazaniem wdzięczności, oddaniem honoru. Listopad, miesiąc pamięci narodowej skłania nas do refleksji nad losem Polski. Poznawanie jej historii pobudza uczucia patriotyczne, skłania do zweryfikowania naszej postawy wobec Ojczyzny. Mówiąc o Ojczyźnie, mamy na myśli ziemię rodzinną, język, bogactwo duchowe, naród, jego historie oraz losy przyszłych pokoleń.

To nadchodzące święto jest doskonałą okazją, aby zastanowić się nad tym jak nauczyć nasze dzieci patriotyzmu – dumy z tego, że są Polakami – i jak obchodzić z nimi święta państwowe. W erze globalizacji patriotyzm i miłość do ojczyzny wydawać się mogą pojęciami nieco staroświeckimi, trzeba jednak pamiętać, że niosą one ze sobą niezwykle cenne wartości, które mogą wspierać rozwój młodych ludzi i kształtować ich postawy. Rodzice mogą uczyć swoje dzieci szacunku i miłości do narodowego dziedzictwa.
Patriotyzm jest to cecha, należąca do najważniejszej dla danego społeczeństwa. Ludzie obdarzeni patriotyzmem są bardziej odporni na stres i przeciwności losu ponieważ posiadają z natury tej cechy, większy zasób wartości duchowych, które są odskocznią i punktem odniesienia od problemów, jakie niesie im życie.
Rocznica odzyskania niepodległości to dzień dziękczynienia za dar wolności, za to ze mogę nazywać się Polakiem. Z tej okazji pogłębiajmy w sobie, wśród młodzieży i w swoim otoczeniu ducha zdrowego patriotyzmu, poszanowania narodowej kultury i dumy z tego co polskie, a okazja na zademonstrowanie uczuć i postaw patriotycznych będzie bardzo wiele już w najbliższych dniach.
Tegoroczna uroczystość Dnia Pamięci „Remembrance Day” w dniu 11 listopada będzie miała miejsce w Pawilonie Sportowym Uniwersytetu Alberty „Butterdom” o godz.10:00.
W Domu Polskim tegoroczne uroczystości Dnia Pamięci („Remembrance Day”) i Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada o godz. 10:00 z udziałem żołnierzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło Nr. 6, Towarzystwie Polskich Weteranów i Rycerzy Kolumba, działających przy polskich parafiach.
Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta, zaprasza na Akademie, która odbędzie się w Niedzielę 10 listopada 2019 o godzinie 15.00 w Domu Polskim 10960-104 st, a będzie poprzedzona Msza świętą okolicznościową w kościele Różańca Św. o godzinie 10:30. W Edmonton największa uroczystość patriotyczna z udziałem młodzieży odbędzie się w środę 6 listopada o godz. 11:00 w szkole St. Basil, gdzie mieści się Angielsko-Polski Program Szkolny im św. Jana Pawła II. Ponad 400 uczniów i personel szkoły będzie celebrować „Dzień Pamięci” i „Święto Niepodległości” z udziałem polskich kombatantów i weteranów. Organizatorzy tych uroczystości zapraszają na gremialny udział Polonii a szczególnie młodzieży.

Bogdan Koral Konikowski