Strona główna Ogloszenia / Announcements Konkurs plastyczny dla dzieci “Nasze Świąteczne Tradycje” – rodzinka maluje

Konkurs plastyczny dla dzieci “Nasze Świąteczne Tradycje” – rodzinka maluje

93

Zasady i Wytyczne Konkursu

-1-

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego dla dzieci “NASZE ŚWIĄTECZNE TRADYCJE” -RODZINKA MALUJE, jest Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton.

-2-

CELE KONKURSU

1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

2. Rozbudzenie wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności.

3. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

4. Zachęta do kreatywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.

5. Pielęgnowanie tradycji świątecznych oraz nauka poprzez zabawę.

Zajęcia plastyczne pomagają dzieciom stosować kolory do wyrażenia uczuć i kreowania nastroju.

-3-

ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci polonijne w różnym wieku. Uczestnictwo jest bezpłatne.

2. Rodzice/opiekunowie, mogą brać czynny udział w przygotowaniu pracy plastycznej.

3. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. Wielokrotne zgłoszenia nie będą akceptowane.

4. Praca może być wykonana w dowolnym rozmiarze oraz w dowolnej technice.

5. Pracę konkursową należy podpisać: tytułem oraz imieniem i nazwiskiem jej autora, plus dane kontaktowe w postaci numeru telefonu do rodzica/opiekuna. ­­­­

6.Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zdjęcia bądź skanu pracy plastycznej (format jpg. preferowany), na adres e-mail: TKP.ZAPRASZA@GMAIL.COM

7.Termin nadsyłania prac upływa dnia 28 listopada 2021r. Późniejsze zgłoszenia nie będą przyjęte.

-4-

ORGANIZACJA I ZASADY KONKURSU

1. Nadesłane prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wchodzi Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w składzie:

Barbara Smykot

Bogdan Konikowski

Monika Dąbrowska

Andrzej Daniel Mateescu

Magdalena Rzeczkowska

Kasia Tomczak

Halina Lesko

Krystyna Sierko

DECYZJE KOMISJI SĄ FINALNE I NIEZMIENNE.

2.Organizator Konkursu po ocenie prac nadesłanych, w oznaczonym terminie przez komisję konkursową, przygotuje dyplomy dla laureatów I, II i III miejsca.

3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, oraz dyplomy.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję konkursową odbędzie się w terminie do dnia 6 grudnia 2021r. Uczestnicy Konkursu o terminie rozdania dyplomów zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora Konkursu, do dnia 6 grudnia 2021. Imiona zwycięzców, oraz nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej oraz na profilu facebook TKP, w osobnym poście.

-5-

KRYTERIA OCENY

1. Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności:

a) Oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu pracy konkursowej

b) Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, kompozycja etc.

c) Walory estetyczne pracy

Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod względem walorów artystycznych, kreatywności i ekspresji przedstawienia tematu.

-6-

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

*Biorąc udział w konkursie, udzielasz nam prawa do publikowania zdjęć twojej pracy plastycznej. ( na naszej stronie internetowej, w social mediach z wymienieniem autora pracy.)

*Prace zostaną zaprezentowane w wirtualnej galerii na stronie internetowej oraz profilu facebook TKP, i pozostaną w niej do odwołania.

* Uczestnicy, którzy zdecydowali wziąć udział w konkursie, zgadzają się tym samym do przestrzegania powyższych zasad i wytycznych konkursu.

BAWCIE SIĘ ŚWIETNIE!

Administrator, menadżer i założyciel portalu. Napisz do mnie @ https://www.linkedin.com/in/greg-pietraszewski/