Strona główna Wydarzenia / Events Jubileusz 60-lecia Klubu Męskiego przy kościele Różańca Świętego w Edmonton w służbie...

Jubileusz 60-lecia Klubu Męskiego przy kościele Różańca Świętego w Edmonton w służbie Kościoła i Polonii

352

W dniu 24 października 2015 r. w sali bankietowej Towarzystwa Polskich Weteranów miał miejsce uroczysty bankiet z okazji 60 rocznicy powstania Klubu Męskiego przy parafii Różańca Świętego w Edmonton. Na bankiet przybyli księża z polskich parafii, siostry zakonne, prezesi organizacji polonijnych, przedstawiciele Rycerzy Kolumba. Wśród dostojnych gości znaleźli się miedzy innymi: John Szumlas Konsul Honorowy RP, Janusz Tomczak Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta, ks. Andrzej Sowa Proboszcz parafii Różańca Świętego. Przebywający w Edmonton Krzysztof Olendzki Konsul Generalny RP w Vancouver, nie mógł wziąć udziału w uroczystości ze względów zdrowotnych. Wszystkich dostojnych gości i ponad 300 osób na sali powitała Lila Futerska, pani prezes Klubu Męskiego.

Role konferansjerów pełnili Małgorzata Rutkowska i Bogdan Koral Konikowski. W czasie kolacji wzniesiono toast za pomyślność Klubu Męskiego. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła pani Irena Bożymowska, przedstawiając historię i ludzi głęboko zaangażowanych w życie klubu. Wielu członków klubu otrzymało dyplomy za zasługi i długoletnią przynależność.

Życzeniom od gości nie było końca, którzy składali gorące gratulacje i życzenia dalszej wspanialej działalności, nie szczędzono wiele miłych słów dla członków Klubu, którzy na przestrzeni wielu lat zrobili bardzo dużo dobrych rzeczy. Wyrażali uznanie za 60 lat wspanialej działalności, życzono wiele sukcesów na przyszłość. Na ręce pani prezes przekazano okolicznościowe plakietki i kwiaty, nie obyło się również bez odśpiewania tradycyjnego 100 lat.

60 lat temu złączyła ich wspólna idea do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Dziś, patrząc wstecz, nie sposób nie docenić ogromnego dorobku twórczego, który w całości jest wynikiem społecznej pracy Klubu. Członkowie kierują się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych a konsekwentna realizacja założonych celów warunkuje sukces w działalności. W historii naszego kraju istnieje długoletnia tradycja pomagania sobie wzajemnie, szczególnie w okresie wojen i kataklizmów. Działalność dobroczynna obecna była w Kościele od początku jego istnienia.

Konieczną rzeczą jest osobista motywacja, pomysłowość oraz ofiara ze swojego czasu i życia. Miłość potwierdzona w służbie innych jest najlepszym świadectwem i przykładem autentycznej wiary dla młodego pokolenia. Wśród członków Klubu panuje prawdziwie rodzinna atmosfera szczególnie wyróżniająca się w czasie wspólnych spotkań, czy to podczas świat Bożego Narodzenia, czy tez podczas wspólnych wycieczek. Wszystkim wtedy dopisuje humor i zabawa. Wracają do swoich domów pełni sił i gotowi na dalsze wezwania życia rodzinnego i społecznego.

Miłym akcentem zaskoczenia części oficjalnej bankietu, było obdarowanie kwiatami Janusza Tomczaka, nowo wybranego prezesa zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta i życzenia pełnej sukcesów działalności.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy bankietu mieli możliwość spotkań i wspomnień oraz oglądania galerii archiwalnych zdjęć przygotowanych specjalnie na tę okazję. W części artystycznej wystąpił zespół taneczny „Polonez” po czym rozpoczęła się zabawa taneczna przy dźwiękach DJa Grzegorza Ostapowicza, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Na zakończenie należy wyrazić uznanie za wspaniałą organizację bankietu. Panowała tu wspaniała, serdeczna i niemal że rodzinna atmosfera , która wszystkim pozostanie na długo w pamięci. Z okazji tak pięknego jubileuszu należą się gratulacje i życzenia wielu sukcesów w przyszłości.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.