Strona główna Wydarzenia / Events Dzień Pamięci w Edmonton

Dzień Pamięci w Edmonton

296
Foto: Zygmuntg Cynar 2018

W dniu 11 listopada br. tysiące mieszkańców Edmontonu weźmie udział w uroczystościach Dnia Pamięci, które odbędą się w rożnych częściach miasta. Największa uroczystość, jak co roku, będzie miała miejsce w Pawilonie Sportowym Uniwersytetu Alberty. Tysiące ludzi jak co roku przyjdzie oddać hołd tym wszystkim, którzy poświecili swe życie w walce o niepodległość, godność człowieka i wolność narodu.

Polscy Weterani II wojny światowej zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło Nr. 6 w Edmonton oraz w Towarzystwie Polskich Weteranów biorą udział w uroczystościach Dnia Pamięci od wielu lat, od chwili przyjazdu do Kanady. Jest to dzień uczczenia pamięci żołnierzy poległych na wszystkich frontach, współtowarzyszy broni.

Wielu polskich żołnierzy, partyzantów leży w nieznanej, obcej ziemi, bez krzyża, daleko od Ojczyzny. Nikt nie odnajdzie ich grobów w dalekiej i rozległej Syberii. Chylimy czoła za Ich poświecenie i ofiarę życia. Niech pamięć o Nich wśród żywych pozostanie na zawsze.

Największa uroczystość z okazji Dnia pamięci i Święta niepodległość Polski udzialem mlodziezy odbyła się w szkole świętego Bazylego, gdzie mieści się Angielsko-Polski Program szkolny im. sw. Jana Pawła II.

Blisko 300 uczniów i personel szkoły celebrowało Dzień Pamięci i Święto Niepodległości Polski w miniona środę z udziałem 18 polskich kombatantów, których uczniowie owacyjnie powitali wchodzących na salę w uroczystym pochodzie z flagami państwowymi Polski i Kanady. Odśpiewano hymny narodowe obu państw. P. Greta Derus powitała wszystkich przybyłych, ale szczególnie ciepłe słowa skierowała do kombatantów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło Nr 6 w Edmonton. Swoją obecnością zaszczyciła pani Marta Lachowicz, żołnierka kanadyjskich sil zbrojnych z Garnizonu Edmonton.

Podczas Akademii zaprezentowano wiersze i piosenki wojskowe oraz inscenizacje w wykonaniu uczniów z udziałem uczniowskiej orkiestry. Dokumentalne migawki video przedstawiły okrucieństwo I wojny światowej. Przed złożeniem wieńców przy grobie nieznanego żołnierza minutą ciszy uczczono pamięć poległych w walce o wolność i niepodległość.

Młodzież gimnazjalna zadedykowała byłym żołnierzom patriotyczną piosenkę „My Pierwsza Brygada “a dzieci z młodszych klas obdarowały ich kwiatami.

Cala ceremonia była bardzo piękna i wzruszająca, która pozostanie na długo w pamięci wszystkich w niej uczestniczących.

Dla nas Polaków 11 listopada jest rocznicą odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa i jako dzień związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości. W połączeniu z kanadyjskim Dniem Pamięci dzień ten czcimy jako rocznicę odrodzenia Polski po 123 latach niewoli.

Rocznica odzyskania niepodległości to dzień dziękczynienia za dar wolności, za to, że mogę nazywać się Polakiem. Z tej okazji pogłębiajmy w sobie, wśród młodzieży i w swoim otoczeniu ducha zdrowego patriotyzmu, poszanowania narodowej kultury, historii i dumy z tego co polskie.

Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać” – powiedział Sw. Jan Paweł II.

Bogdan Koral Konikowski