Strona główna Wydarzenia / Events Dzień Myśli Braterskiej 2018 w Edmonton

Dzień Myśli Braterskiej 2018 w Edmonton

442

W Edmonton uroczystości dla uczczenia Dnia Myśli Braterskiej rozpoczęły się w niedzielę 25 lutego 2018 r. uroczystą Mszą Świętą w kościele Różańca Świętego a następnie w Domu Polskim odbył się uroczysty Kominek, zorganizowany przez edmontoński Szczep Harcerek „Beskidy” i Hufiec Harcerzy „Pomorze”.
Goście na Kominku byli zachwyceni bogatym programem artystycznym, który został przygotowany przez instruktorki: Yvonne Zalewski-Evoy, Anettę Malczewski-Dembowski, Monikę Mahinay, Anię Ottowicz i instruktora Czarka Dembowskiego pod troskliwą opieką hm. Krystyny Dembowskiej.
Gawędę na tegoroczny Dzień Myśli Braterskiej przygotował hm. ks. Władysław Karciarz, której tematem było „Braterstwo”. W uroczystości wzięło udział wielu skrzatów, zuchów, harcerek i harcerzy oraz wielu instruktorów i entuzjastów harcerstwa.
Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością p. Janina Muszyńska, wielka orędowniczka harcerstwa w Edmonton. Miłym akcentem uroczystości było odśpiewanie p. Janinie tradycyjnego „100 lat” z okazji jej urodzin. Druhna hufcowa Agata Starczyk, specjalnie na tę okazję przyjechała z Calgary. Obecni byli przedstawiciele organizacji polonijnych, kombatantów i młodzieży z prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie Januszem Tomczakiem, rodzice, Księża z polskich parafii i Siostry Służebniczki NMP.

Po kominku zaproszono wszystkich na wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Działalność harcerska zgodna z ideałami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu, które między innymi charakteryzuje braterstwo, patriotyzm, sprawiedliwość i wzajemną pomoc zawsze była, jest i będzie przedmiotem największej troski w działalności polonijnej.
„The Canadian Polish Youth Friendship Society of Edmonton” to organizacja wspierana również przez inne organizacje polonijne, która okazuje szczególną troskę i głębokie zaangażowanie w sprawy prawidłowego funkcjonowania jednostek harcerskich. Działalność tej organizacji jest kontynuacją chlubnych tradycji harcerskich i patriotycznych poza granicami Polski.
Kiedy w 1911 roku Andrzej Małkowski przeszczepiał na grunt polski skauting generała R. Baden-Powella i zakładał pierwsze drużyny harcerskie we Lwowie, zapewne nie przypuszczał, że harcerstwo w swej najczystszej formie będzie się rozwijać niemal na wszystkich krańcach ziemi, sięgając nawet podnóża Gór Skalistych. Tak się też stało, tu w stolicy Alberty — prowincji otoczonej z jednej strony wspomnianymi górami, a znanej w świecie nie tylko z pszenicznych pól i przemysłu naftowego, ale i z Igrzysk Narodów Wspólnoty Brytyjskiej (1978), z Olimpiady Zimowej w Calgary (1988) i z jednej z najlepszych drużyn hokejowych Kanady z legendarnym Wayne’em Gretzkym.
Harcerstwo działa tutaj od 1954 roku w ramach Związku (Wolnego) Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju. Jest cząstką większej „rodziny” kanadyjskiej zarejestrowanej w tej przybranej ojczyźnie pod nazwą Polish Scouting Association of Canada Incorporated.

Aspekty życia harcerskiego są różnorodne a bogactwo jego jest ogromne: trud instruktorów i trwałe wartości, jakie w imię służby Bogu zdołali przekazać młodzieży polskiego pochodzenia na obczyźnie w ciągu 64 lat.
Na wszelkie przejawy agresji, nietolerancję, apatię, beznadziejność i egoizm — wartości wnoszone przez harcerstwo stanowią cenne przeciwdziałanie. Przynależność do drużyny harcerskiej budzi w młodych ludziach poczucie własnej wartości i wiarę we własne siły. Uczy ich nie tylko współczucia, ale i wyzwala w nich wolę do roztaczania opieki i obrony nad słabszymi przed krzywdą.
Jakże często na skutek środowiskowych zaniedbań wychowawczych młodzież wchodzi w konflikt z prawem, poznaje smak alkoholu czy narkotyków.
Harcerstwo uczy dzieci i młodzież, humanitarnego stosunku do drugiego człowieka, słabego, cierpiącego, którym bardziej niż innym pomocna jest dłoń opiekuna, ciepło rodzinne i uśmiech. Rodzice są przekonani, że zajęcia na zbiórkach, biwaki i obozy harcerskie są znacznie bardziej pożyteczne od gier komputerowych, które często prowadzą do wyobcowania młodych ludzi.
Dziecko można zapisać do harcerstwa już od 5. roku życia. Czy warto zapisać dziecko do harcerstwa? – odpowiedź można znaleźć na stronie: http://dziecisawazne.pl/harcerstwo-czy-warto-zapisac-dziecko/
Zbiórki w Edmonton: Skrzaty – Zuchy – Harcerki. Kontakt: Iwona Zalewska, Sam. p.o. Szczepowa E-mail: beskidy@mlodybor.zhpkanada.org Tel: .780.863.1705

Zdjęcia i tekst przygotował: Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

https://www.facebook.com/PoloniaEdmonton/videos/1737578559597729/

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.