Strona główna Wydarzenia / Events Dr Andrzej Kurnicki, Ambasador RP w Kanadzie był z wizytą w Albercie.

Dr Andrzej Kurnicki, Ambasador RP w Kanadzie był z wizytą w Albercie.

312

W dniach 19 – 21 stycznia br. na zaproszenie Janusza Tomczaka, prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie, dr Andrzej Kurnicki z małżonką Agatą złożył pierwszą wizytę w Albercie, jako nowo akredytowany ambasador RP w Kanadzie.
W Calgary i Edmonton był przyjęty przez Zygmunta Potockiego i Johna Szumlasa, Konsuli Honorowych RP w Albercie i przedstawicieli środowisk polonijnych.
W pierwszym dniu wizyty w Albercie Pan Ambasador wziął udział w koncercie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbył się w „ Jack Singer Hall” w Calgary.
Drugi dzień pobytu w naszej prowincji Pan Ambasador spędził w Edmonton.
Wizytę w naszym mieście rozpoczął od spotkania z mieszkańcami Domu Towarzystwa Polskich Weteranów, a następnie udał się na ich posiadłość „Wawel”.
Na cmentarzu „Holy Cross” oddal hołd pod Pomnikiem Bohaterów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, którzy spoczywają na tym cmentarzu. Odwiedził dwujęzyczne przedszkole SISEM z nowo wybudowanym placem zabaw.
W godzinach wieczornych Jego Ekscelencja Ambasador RP w Kanadzie pan Andrzej Kurnicki uczestniczył w dorocznym spotkaniu opłatkowym Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta, jako Gość Honorowy.
W krótkim wystąpieniu p. Ambasador wyraził zadowolenie z możliwości poznania Polonii w Albercie. Przytoczył słowa swojego przyjaciela, który powiedział, że, „Jeśli chcesz zobaczyć, jak dobrze działa zorganizowana Polonia przyjedź do Alberty, prowincji w zachodniej Kanadzie”
Podczas krótkiej konferencji prasowej w Domu Polskim Pan Ambasador odpowiedział na pytania nurtujące środowisko polonijne w Albercie, które dotyczyły między innymi usprawnienie usług konsularnych, szczególnie dla osób ubiegających się o dokument paszportowy lub ustanowienie urzędu konsularnego w Albercie. Wznowienie lotów czarterowych między Polską i Zachodnią Kanadą oraz ożywienia współpracy pomiędzy Polonią Zachodniej Kanady a Polską.
Pan Ambasador potwierdził stanowisko obecnego rządu w Polsce, dla którego Polonia stanowi priorytet polskiej polityki zagranicznej. Polacy mieszkający za granicą aktywnie manifestują przywiązanie do swojej ojczyzny, polskiego języka i polskiej kultury, uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym, a także i politycznym krajów, które wybrali na swoją drugą ojczyznę, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju. Polonia jest bez wątpienia piękną i wartościową reprezentacją Polski.
Pan Ambasador zachęcił Polonie do aktywnego zaangażowania się w rozwiązywanie spraw ważnych dla środowiska polonijnego, w których może pośredniczyć.
Wizyta w Edmonton Ambasadora RP Andrzeja Kurnickiego była bardzo ważnym wydarzeniem. W niedawnym czasie Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej RP a obecnie Andrzej Kurnicki Ambasador RP w Kanadzie wyrazili nam uznanie za zasługi w działalności na rzecz naszego środowiska polonijnego, szczególnie w dziedzinie edukacji polonijnej. Edmonton jest jedynym miejscem poza granicami Polski, gdzie polskie dzieci mają doskonałą szansę nauki języka polskiego od przedszkola do Uniwersytetu. Pomimo wszystkich naszych osiągnięć, którymi możemy być przykładem dla innych środowisk polonijnych, nadal pozostaje sprawa docenienia naszych osiągnięć i zbliżenia Polonii w zachodniej części Kanady do kraju ojczystego.
Odzyskanie bezpośrednich lotów czarterowych pomiędzy Polską i Zachodnią Kanadą byłoby dobrym początkiem takiego zbliżenia. Duża liczebnie Polonia w tej części Ameryki Północnej nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego z Polską. Pan Ambasador dr Andrzej Kurnicki dał się poznać, jako osoba bezpośrednia i przyjacielska, dlatego mamy nadzieję, że Pan Ambasador będzie naszym częstym gościem i osobą pomocną w takich działaniach, aby jak powiedział prezydent Duda „Polacy poczuli się w roku 100-lecia odzyskania niepodległości wspólnotą, zarówno tu w kraju, jak i w tych wszystkich miejscach, gdzie żyją na całym świecie”

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.