Strona główna Wydarzenia / Events 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

608
FOTO: UM Suwałki

1 września to nie tylko początek roku szkolnego. To również jedna z tragiczniejszych dat w historii zarówno naszego narodu jak i całego świata. 1 września 1939 r rozpoczęła się  II Wojna Światowa, która była największym konfliktem zbrojnym w historii świata.

Od rozpoczęcia II Wojny Światowej, która trwała 6 lat upłynęło już 80 lat i coraz więcej historyków udowadnia, że Adolf Hitler i Józef Stalin, ponoszą jednakową odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Niemcy i Rosja wspólnie dążyły nie tylko do likwidacji Polski jako państwa. Strategicznym celem sojuszu rosyjsko-niemieckiego było opanowanie całej Europy oraz jej podział na strefy wpływów: hitlerowską i komunistyczną. Historycy podkreślają z całym naciskiem: oba reżimy – hitlerowski i sowiecki – były systemami politycznymi i ideologiami lewicowymi, miały wspólny socjalistyczny fundament. Wspólna agresja Niemiec i Rosji na Polskę we wrześniu 1939 roku była bezprecedensowa nie tylko w II wojnie światowej, ale w całym XX wieku.

Polska została podzielona między dwóch okupantów. Niemcy część byłych ziem polskich inkorporowali do Rzeszy (Gdańsk, Prusy Wschodnie, Wielkopolska, część Mazowsza), z pozostałych utworzono w październiku 1939 r. Generalne Gubernatorstwo.

Na Wschodnich terenach Polskich zajętych przez ZSRR dokonano deportacji obywateli polskich, które w czterech falach objęły one ok. 1,1 – 1,5 mln Polaków. Na rozkaz Stalina ok. 14,5 tys. polskich jeńców wojennych zostało wiosną 1940 r. zamordowanych w Katyniu, Miednoje i okolicach Charkowa. Wszystko to miało na celu wymazanie państwa polskiego z mapy świata i zniewolenia Narodu polskiego.

II Wojna Światowa była najokrutniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Ludzie zostali wciągnięci w straszną walkę o życie i przetrwanie. Zostali pozbawieni wszystkiego- domu, rodziny, uczuć, duszy. Zostali pozbawieni człowieczeństwa. Traktowani w nieludzki sposób zapominali o tym, kim są a jedynym celem było zdobycie jedzenia i przeżycie. Z dnia na dzień walczyli o to, co w życiu najważniejsze- miłość, przyjaźń, poczucie godności. Niektórzy walczyli, niektórzy nie pozwalali na zniszczenie siebie, na utratę wszelkich wartości. Walczyli, choć walka była nierówna, walczyli, choć skazana była z góry na przegraną.

Przed takimi wyborami stawali ludzie, w których życie wtargnęła II wojna światowa, najokrutniejsze, najtragiczniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości. Sprawiła, że cały system wartości, jaki do tej pory wypracował człowiek, cały bagaż doświadczeń, jaki do tej pory zdążył zebrać, wszystko to legło w gruzach, przyszłość świata stanęła pod znakiem zapytania.

Dobro i zło, radość i cierpienie, życie i śmierć przestały być odróżniane, stały się tylko pustymi słowami. I jedyne, co człowiek mógł zrobić, to albo zatrzeć granicę pomiędzy nimi całkowicie, zgadzając się na warunki dyktowane przez wojnę, albo starać się ocalić najmniejszą nawet cząstkę swojej duszy, człowieczeństwa. Ludzie wybierali obie te drogi.

Po 1945 roku narzucono Polsce obcy ustrój komunistyczny, ale nie udało się zabić duszy Narodu, który czerpał swoją siłę z dziedzictwa chrześcijańskiego i z przywiązania do zachodniego ładu cywilizacyjnego.

Dzisiaj wiedza o ścisłej współpracy niemiecko-sowieckiej w latach 1939-1941 jest dla wielu tematem niewygodnym szczególnie dla tych wciąż wierzą w ideał filozofii marksistowskiej, a który pokazuje swój zbrodniczy charakter, jest również powodem wstydu dla wielu państw europejskich, które nie zrobiły nic, by pomóc walczącym Polakom.

Dla młodego pokolenia wydarzenia II Wojny Światowej to już odległa historia. Być może ma na to wpływ, że II Wojna Światowa dla nich to czasy zbyt odległe. Jednak mimo tego koniecznie trzeba pamiętać i docenić poświęcenie ludzi podczas II Wojny Światowej. Najbardziej przy tym przykre jest wypławianie z programów szkolnych nauczania prawdziwej historii.

Nie możemy o tym zapomnieć i dopuścić, by podobne wydarzenia miały miejsce w przyszłości, gdy ciągle powtarzane są tezy o „polskich obozach koncentracyjnych”.

Naród w kraju i Polacy poza krajem złożyli 1-go wrzesnia hołd tym wszystkim, którzy oddali swe życie w walce o godność człowieka i o wolność narodu.

Cześć Ich Pamięci

Bogdan Koral Konikowski

FOTO: UM Suwałki