Strona główna Wydarzenia / Events Życzenia na Dzień Matki od Zespołu Tanecznego “Piast”

Życzenia na Dzień Matki od Zespołu Tanecznego “Piast”

59

Drogie Mamy!
W niedzielę 14 Maja nasz polski zespół taneczny (Piast) uczestniczył we Mszy Świętej w Kościele św. Różańca z okazji DNIA MATKI!, dzieci  z Piasta czytały, śpiewały psalmy i niosły dary do ołtarza. Dzieci zaśpiewały również piosenkę dla wszystkich mam, którą ćwiczyły podczas zajęć tanecznych z naszą niesamowitą instruktorką Anettą Malczewską. Po piosence wszystkie dzieci wręczyły róże nie tylko swoim mamom, ale wszystkim mamom w kościele. Jesteśmy zaszczyceni, że grupa Piast mogło uczestniczyć w tej wyjątkowej mszy z okazji DNIA MATKI, ponieważ mogliśmy w ten sposób wyrazić szacunek, wdzięczność i miłość do matek. Ten dzień jest wydarzeniem mającym na celu uhonorowanie wkładu matek, docenienie ich wysiłków, więzi i roli matek w naszym społeczeństwie. Matki to anioły, opiekunki swoich dzieci, zawsze je kochają i wspierają. W tym dniu zespół taneczny Piast życzy wszystkim Mamom szczęścia, siły i zdrowia. Dzisiaj świętujemy Twoje niesamowite życie i Twoją ciężką pracę, aby pomóc nam stać się najlepszymi wersjami nas samych. Twoja miłość jest stałym źródłem siły i wsparcia w naszym życiu. Dziękujemy wszystkim mamom na świecie… KOCHAMY WAS!!!!

Dear Mothers!
On Sunday, May 14, our Polish dance group (Piast) participated in the Holy Mass in the Church of St. Rosary to celebrate MOTHER’S DAY! Children from Piast read, sang psalms and carried gifts to the altar. The children also sang a song for all mothers, which they practiced during dance classes with our amazing instructor, Anetta Malczewska. After the song, all the children presented roses not only to their mothers but to all mothers in the church. We are honored that the Piast dance group could participate in this unique mass for Mother’s Day because we could express respect, gratitude and love for mothers in this way. This day is an event to honor the contributions, appreciation of maternal efforts, bonding and the role of mothers in our society. Mothers are angels, guardians of their children, they always love and support them. On this day, the Piast dance group wishes all mothers happiness, strength and health. Today we celebrate your amazing life and your hard work to help us become the best versions of ourselves. Your love is a constant source of strength and support in our lives. Thank you to all the mothers in the world… WE LOVE YOU!!!