Strona główna Wydarzenia / Events Zasoby związane z bezpieczeństwem i higieną pracy dla społeczności etnicznych z zakresie...

Zasoby związane z bezpieczeństwem i higieną pracy dla społeczności etnicznych z zakresie przemysłu turystycznego, opieki zdrowotnej i budownictwa

166

Maj, 2024

Niniejszy arkusz informacyjny opracowano w ramach szerszej inicjatywy prowadzonej przez stowarzyszenie United Cultures of Canada, zatytułowanej “Własna kultura, własny język:
Informacje o zasobach BHP dla wspólnot etnicznych w zakresie przemysłu turystycznego, służby zdrowia i budownictwa”. (kompletny zasób możesz znaleźć tutaj: http://www.ucca.ca/wordpress/#)
Celem tego arkusza informacyjnego jest podsumowanie kluczowych aspektów szerszej inicjatywy mającej na celu poszerzenie wiedzy na temat kanadyjskiej “kultury bezpieczeństwa”, ponieważ dotyczy ona pracowników, których pierwszym językiem nie jest język angielski, pomagając w upodmiotowieniu Ciebie i Twojej społeczności poprzez
podnoszenie świadomości, zaangażowanie i przedstawianie niekiedy złożonych materiałów, terminów prawnych, specjalistycznych terminów i systemów w łatwy do nawigacji sposób, jednocześnie likwidując “kulturę ciszy” – nie wypowiadanie się z różnych powodów i okoliczności.
Ten zasób zawiera podstawowe informacje, które możesz zastosować i podzielić się nimi z rodziną, przyjaciółmi, rówieśnikami, współpracownikami, pracodawcami i pracownikami.
Został opracowany dla społeczności, których pierwszym językiem nie jest angielski, w tym:
• Pracowników podatnych na zranienia
• Nowych pracowników
• Młodych lub starszych pracowników
• Pracujących kobiet
• Nowych w branży
• Nowych w Kanadzie
• Powracających do kanadyjskiego miejsca pracy

Wyzwania stojące przed wspólnotami etniczno-kulturowymi

Skala wyzwań napotykanych przez pracowników z populacji imigrantów/osób podatnych na zagrożenia jest ogromna, często ukrywana i pomijana, i ma daleko idące konsekwencje dla fizycznego, psychicznego i psychospołecznego dobrostanu społeczności – prowadząc do złego stanu zdrowia, obrażeń w miejscu pracy i wypadków przy pracy (zgonów związanych z pracą).
Pracownicy migrujący i imigranci stanowią nieproporcjonalnie dużą liczbę osób pracujących w zawodach na pierwszej linii, ryzykownych lub wymagających. Często pracują oni w niebezpiecznych zawodach bez odpowiedniego przeszkolenia i ochrony. Pracownicy ci są podatni na zranienia ze względu na różne przeszkody i z różnych powodów, w tym między innymi:
• Bariery językowe
• Różnice kulturowe
• Nieumiejętność poruszania się po systemie
• Niemożność uzyskania dostępu do informacji lub wsparcia
• Brak świadomości ustawodawstwa
• Brak wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
• Nieumiejętność zrozumienia / ćwiczenia / wdrożenia bezpiecznych praktyk pracy / bezpiecznych procedur pracy, upośledzenie umysłowe (np. depresja, lęk)
• Ekstremalna zależność od pracodawcy (ów) w zakresie statusu imigracyjnego
• Dokumentacja / status rezydenta
• Importowane normy kultury bezpieczeństwa z kraju pochodzenia
• Problemy finansowe
• Zastraszanie lub nękanie w miejscu pracy

Dlaczego kanadyjska kultura bezpieczeństwa jest ważna dla
etnokulturowych pracowników w przemyśle turystycznym, służbie zdrowia i budownictwie?

Zawody typu podstawowego w trzech głównych branżach są zwykle nadreprezentowane przez pracowników etnokulturowych, których pierwszym językiem nie jest angielski – imigranci i / lub nowi pracownicy, młodzi i starzy są obecni w tych branżach. Branże te to budownictwo (głównie imigranci), opieka zdrowotna / opieka kontynuacyjna (głównie
imigrantki) oraz przemysł turystyczny (imigranci mężczyźni i kobiety).
Pracownicy w tych branżach są bardzo zróżnicowani i pochodzą z wielu kontynentów i krajów, w tym: Afryki, Karaibów, Meksyku, Ameryki Południowej, Azji, Filipin, Bliskiego Wschodu, Indii, Europy itd. Języki pracowników są tak różnorodne, jak oni sami: języki afrykańskie, hiszpański, francuski , mandaryński, arabski, tagalski, pendżabski, wietnamski i inne.
• Pracownicy z tych kultur historycznie nie mają silnych przepisów bezpieczeństwa ani kultur bezpieczeństwa w swoich krajach ojczystych.
• Pracownicy zazwyczaj obawiają się utraty pracy, jeśli nie zgadzają się z przełożonymi lub szefami.
• Boją się wypowiadać i przyjmują instrukcje od szefów bez pytania
• Ze względu na obawy, osoby pochodzące z niektórych z tych kultur, mają silne poczucie tajemnicy – “nie pytaj i nie mów”.
• Mogą dzielić się ze współpracownikami problemami związanymi z konkretną osobą i pracą, ale nie w górę ani na zewnątrz – nie w stosunku do szefa, przełożonego czy kręgu zaufanych przyjaciół.

Wiele kwestii zawodowych i osobistych ma wpływ na jednostkę i
działa jako prekursor wielu problemów zawodowych i zdrowotnych, wpływając na pracę jednostek i funkcjonowanie życia.

Dlatego bardzo ważne jest, aby rozpoznawać, rozumieć i wiedzieć, co należy robić, gdy słyszysz, obserwujesz lub doświadczasz problemów związanych z BHP w życiu osobistym lub miejscu pracy.
BHP jest obowiązkiem każdego – zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają prawa i obowiązki.

Kanadyjskie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (OH & S): Ustawa, rozporządzenie i kodeks

Mamy szczęście mieszkać i pracować w Kanadzie, gdzie Kanadyjskie Rządy Federalne, Prowincjonalne i Terytorialne stworzyły i wdrożyły Ustawę o Bezpieczeństwie, Rozporządzenie i Kodeks, w celu ochrony WSZYSTKICH pracowników bez względu na status imigracyjny i branżę!
• Ustawa: Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy w Albercie (BHP) ustanawia minimalne normy dotyczące zdrowych i bezpiecznych praktyk w miejscach pracy w Albercie. Przepisy te są egzekwowane poprzez inspekcje, dochodzenia, nakazy, kary administracyjne, grzywny i ściganie.
• Rozporządzenie: Przepisy BHP wymagają od pracodawców i wszystkich innych stron związanych z pracą, konsultacji i współpracy w zakresie zarządzania ryzykiem w miejscu pracy, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych osób, które mogą być narażone na ryzyko związane z pracą.
• Kodeks: Bezpieczeństwo i higiena pracy w Albercie (BHP) jest odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów BHP poprzez inspekcje, dochodzenia i ściganie.
Ustawodawstwo ustanawia minimalne standardy bezpiecznych i zdrowych praktyk w miejscach pracy w Albercie. Obejmuje to: ustawę o BHP, rozporządzenie i kodeks.
Istnieje czternaście jurysdykcji w Kanadzie, jedna federalna, dziesięć prowincjonalny i trzy terytoria. Każda z nich ma swoje własne przepisy BHP określające prawa i obowiązki Pracodawców, Kierownictwa, Nadzorców i Pracowników.
Sprawdź przepisy dotyczące twojego miasta, prowincji lub terytorium, w którym pracujesz i mieszkasz.