Strona główna Felietony Wspieranie Zaangażowania w Kanadę

Wspieranie Zaangażowania w Kanadę

118
Wspieranie Zaangażowania w Kanadę
Wspieranie Zaangażowania w Kanadę

Dzisiaj, gdy tak wiele części świata jest wstrząsanych przez ataki i groźby terrorystyczne, które stanowią ostateczną i najokropniejszą formą przestępstw opartych na nienawiści, ludzie w Kanadzie wiodą względnie spokojne i bezpieczne życie. Jednym z powodów, dla którego tak się dzieje, jest fakt, że w Kanadzie wszyscy są mile widziani. W Kanadzie, różnice i różnorodność są nie tylko tolerowane, ale również celebrowane. Aby to docenić, musimy wiedzieć jak różnorodność jest chroniona i promowana w Kanadzie, coś co osiągnęliśmy w kilku ostatnich dekadach poprzez niezmordowaną pracę wielu myślicieli społecznych i aktywistów, filozofów politycznych i liderów, humanistów i ekspertów ustawodawstwa. Trzy główne kanadyjskie ustawy przyczyniły się do osiągnięcia obecnego stanu różnorodności i inkluzji w Kanadzie i zapewniły Kanadzie jej unikalny status.

W 1971 roku, Kanada jako pierwszy kraj na świecie przyjęła wielokulturowość jako oficjalną politykę, kolejnym krokiem było przyjęcie ustawy o wielokulturowości w 1988 roku. Dekadę po przyjęciu multikulturalizmu jako oficjalnej polityki, Kanadyjska Karta Praw i Wolności została zapisana jako pierwsza część Aktu Konstytucji 1982 r., by zapewnić życie, wolność i bezpieczeństwo osoby, jak i równość oraz prawa ustawowe dla wszystkich obywateli. Zapewniała ona również wszystkim Kanadyjczykom, wolność sumienia, myśli, wiary i wypowiedzi.

Istnieją pewne podstawowe prawa, które wynikają z faktu bycia człowiekiem. Te prawa nie mogą być nikomu nadane, ale mogą zostać odebrane. Kanadyjska Ustawa o Prawach Człowieka weszła w życie w 1977 roku by zagwarantować, że prawa do godności, szacunku i wolności od dyskryminacji nie mogą być nikomu w Kanadzie zabrane. Mimo, że istnieją karne, cywilne i pracownicze prawa, takie jak te dotyczące mowy nienawiści, sprawiedliwego zatrudnienia i równej płacy dla kobiet, które zabraniają wykluczenia, te trzy są fundamentalne dla podejścia do różnorodności i inkluzji w Kanadzie.

Zbrodnie wynikające z nienawiści mają swoje źródło w uprzedzeniach. W Kanadzie, sądy, policja, organizacje działające na rzecz praw człowieka i wiele innych, prowadzą nieprzerwane starania by zapobiec dyskryminacji i zbrodniom nienawiści. Jednak jeśli będziemy w stanie pozbyć się tych uprzedzeń, być może uda nam się zapobiec/zmniejszyć dyskryminację i zbrodnie z nienawiści w jeszcze większym stopniu. Akty nienawiści zmniejszają poczucie wartości, poczucie bezpieczeństwa i narodową dumę grup etnicznych, wyznaniowych i innych grup padających ofiarą tych przestępstw. Harmonia międzyrasowa jest niezwykle ważna w społeczeństwie, w którym setki różnych kultur muszą pokojowo koegzystować i działać na rzecz lepszego społeczeństwa. Musimy przypominać sobie, że dla uprzedzeń, dyskryminacji i nienawiści względem innych nie ma miejsca w kanadyjskim społeczeństwie. Jest to wbrew duchowi i wartościom Kanady.

Artykuł został przygotowany przez United Cultures of Canada, a przetłumczony przez Kasię Cuvilier