Strona główna Projekty The Polish Immigration Project

The Polish Immigration Project

63
Immigration project
Immigration project

Być Polakiem w Edmonton: The Polish Immigration Project

Na Uniwersytecie Alberty powstał projekt badawczy o Polakach w Edmonton

Do kogo skierowany jest ten projekt? Do wszystkich zainteresowanych lokalną społecznością, podtrzymywaniem kultury i tradycji. Według spisu ludności z 2011 roku w Edmonton mieszka 8160 osób, które uważają polski za swój język ojczysty. To właśnie im dedykowane jest studium: „Być Polakiem w Edmonton”. Jednak skorzystają także inni Kanadyjczycy: będą mogli dowiedzieć się więcej o polskich imigrantach i ich dziedzictwie narodowym. To pierwsze badanie o roli Polaków w tworzeniu lokalnej społeczności.

Podobnego projektu w Edmonton jeszcze nie było. Potwierdza to Małgorzata Kurowska: – Informacje o Polakach w Archiwum Prowincjonalnym w Edmontonie (pracowałam tam przez dwa lata) są mierne. Ukraińcy posiadają tam obszerne zbiory, a nasz, polski file (właściwie Canadian Polish Congress file) jest bardzo ubogi. Pracowałam też dla potrzeb archiwum Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta. Materiały tam zgromadzone to głównie sprawozdania z życia i zebrań Kongresu. Podobnie w Archiwum Miejskim. Wartościowych materiałów, które dotyczyłyby Polaków i ich życia w Edmontonie, ich kultury i tradycji  – nie ma”.
Napisano już książki o zasłużonych Polakach, a także opisano działalność niektórych organizacji polonijnych. Wiele z nich zostało wydanych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Natomiast projekt „Być Polakiem w Edmonton (The Polish Immigration Project)” odwołuje się bezpośrednio do codziennych doświadczeń i wspomnień Polaków. Zgodnie z planem zostaną one utrwalone w artykule naukowym, ale także w książce i na specjalnej platformie multimedialnej. Powstaną też nagrania i transkrypcje wywiadów z Polakami i blog, na którym badania będą na bieżąco opisywane. Zostaną zebrane zdjęcia i wycinki z gazet. Te wszystkie materiały zostaną przekazane bibliotekom, archiwom, polskim organizacjom i polskim szkołom, zarówno w Edmonton, jak i innym zainteresowanym. Słowem: unikatowy zbiór polskich doświadczeń, dostępny także dla innych Kanadyjczyków i dla Polaków, którzy planują emigrować do Kanady. Ci ostatni będą wiedzieli, czego się spodziewać, co może im się spodobać, a czego powinni unikać.
Projekt będzie realizowany w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies na Uniwersytecie Alberty. O poparciu zapewnia dyrektor Instytutu, profesor Joseph Patrouch: – The Wirth Institute is pleased to support the research project ‘Being a Pole in Edmonton’. Since its foundation in 1998 as the Canadian Centre for Austrian and Central European Studies, the Wirth Institute has worked to encourage greater understanding in Canada of Poland and its neighbours. Ms Romanowicz’ s project fits in well with the general focus of our Institute. The project will help to deepen the understanding of the Polish migration to western Canada.
Pomysłodawczyni projektu, Anna Romanowicz, mieszkała w Edmonton przez rok. Jest antropologiem, przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badała wcześniej Kanadyjczyków w Indiach, migrantów w Poznaniu i w Warszawie. W Wirth Institute zaczęła już wstępne badania. Zapytana o swoje motywacje, odpowiedziała: – Brakuje badań o codzienności, zarówno jasnych, jak i ciemnych stronach imigracji. Brakuje badań o codziennym kultywowaniu polskości przez naszych rodaków w tym mieście, o roli Kościoła i organizacji polonijnych w tych procesach. Brakuje informacji o roli rodzin, znajomych i przyjaciół. A to właśnie te zagadnienia będą poruszone w projekcie.
Na realizację projektu, który ma trwać 13 miesięcy, potrzebne są jednak odpowiednie środki finansowe. Na Uniwersytecie Alberty otworzono specjalne konto o nazwie the Polish Immigration Project. Organizatorzy z Wirth Institute chcieliby zacząć jak najszybciej. Wsparcie obiecały już niektóre organizacje polonijne, a także polskie MSZ. Zbierane są datki od osób prywatnych. Można je oczywiście odpisać od podatku, ale przede wszystkim wziąć w ten sposób udział w unikatowym projekcie. A tym samym przyczynić się do promowania polskiej kultury i zachowania polskiego dziedzictwa, do opowiedzenia i utrwalenia doświadczeń migracyjnych Polaków. Czeki można kierować do University of Alberta- Wirth Institute z memo line: Polish Immigration Project. Dodatkowe informacje: romanowi@ualberta.ca, smadam@ualberta.ca lub pod numerem telefonu: 780 492-1444. Strona internetowa projektu:
http://www.wirth.ualberta.ca/en/Research%20Associates/Anna%20Romanowicz.aspx.