Strona główna Wydarzenia / Events Szkoła św. Bazylego na drugiej pozycji w prowincji Alberta

Szkoła św. Bazylego na drugiej pozycji w prowincji Alberta

455

W kwietniu bieżącego roku, uczniowie szkoły św. Bazylego uczestniczyli w zawodach sztuki kulinarnej zorganizowanych przez Skills Canada Alberta. Weronika C., Eleasha M, i David S. popisali się nie lada talentem kulinarnym, a Alina Kalyta klasyfikując się na drugiej pozycji w prowincji zdobyła srebrny medal. Wieść ta szybko dotarła do naszych lokalnych środowisk, które pośpieszyły z gratulacjami dla Aliny i pozostałych uczestników. Piekarnia „Bałtyk” podarowała Alinie przesmaczny tort, Rycerze Kolumba ufundowali nagrody dla uczestników tego konkursu, a Polski Konsulat Generalny w Vancouver przesłał Alinie Dyplom Uznania. Uroczystość wręczenia nagród w szkole św. Bazylego odbyła się 10 czerwca, 2021. Z tej okazji szkołę odwiedzili pani Ashley Carlyle – koordynator zawodów oraz pan Terry Harris, członek zarządu w Skills Canada Alberta i reprezentant kuratorium szkolnego (SCA Board Member and Ward 71 Catholic School Trustee), którzy osobiście pogratulowali wszystkim uczestnikom konkursu i wręczyli Alinie srebrny medal. Wszyscy jesteśmy bardzo dumni z sukcesów naszych dzieci i ogromnie wdzięczni polonijnym organizacjom i biznesom, które wspierają ich osiągnięcia.


In April this year, students from St. Basil school participated in a culinary competition organized by Skills Canada Alberta. Weronika C., Eleasha M, and David S. demonstrated a great culinary talent, and Alina Kalyta, classifying herself at the second position in the province, won a silver medal. This news quickly reached our local communities, which rushed to congratulate Alina and the other participants. Baltic bakery gave Alina a delicious cake, Knights of Columbus donated prizes to the participants of this competition, and The Polish Consulate General in Vancouver sent Alina a Diploma of Recognition. The award ceremony at St. Basil school took place on June 10, 2021. On this occasion, the school was visited by Ashley Carlyle Office Coordinator Skills Canada Alberta and 
Mr. Terry Harris, SCA Board Member and Ward 71 Catholic School Trustee, they personally congratulated all participants in the competition and awarded the silver medal to Alina. We are very proud of the successes of our children and immensely grateful to the Polish organizations and businesses that support their achievements.

Grażyna Makarewicz

Teacher at St Basil John Paul II Polish Bilingual Program School.