Strona główna Wydarzenia / Events Przedświąteczne spotkanie członków Klubu Męskiego przy parafii Różańca Świętego.

Przedświąteczne spotkanie członków Klubu Męskiego przy parafii Różańca Świętego.

381

Okres przedświąteczny jest bogaty w przedświąteczne spotkania towarzyskie, niemal w każdej organizacji polonijnej, których celem jest być razem, aby w tym Adwentowym czasie oczekiwania wspólnie dziękować Opatrzności Bożej za przeżycie kolejnego roku, za zdrowie i za każdy dzień, który mogliśmy spędzić razem z rodziną, przyjaciółmi i dobrymi ludźmi, których spotkaliśmy na naszej drodze. Wyrażamy podziękowanie i uznanie dla wolontariuszy za ich wkład pracy społecznej dla dobra innych. Wielkość dobroczynnych dokonań w mijającym roku powinna napawać dumą oraz z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość.

W dniu 25 listopada 2016 r. Polski Klub „Syrena” był wypełniony po brzegi. Pani prezes Lila Futerska powitała wszystkich członków z rodzinami i przybyłych gości, wśród których byli: Janusz Tomczak, prezes zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie, ks. Andrzej Sowa, proboszcz parafii Różańca Świętego, siostry służebniczki NMP i przedstawiciele organizacji polonijnych.

Życzeń od rożnych organizacji polonijnych było wiele a przedświąteczny nastrój wyczuwało się po serdeczności rozmów i koleżeńskiego zachowania uczestników tego spotkania.

Św. Mikołaj postarał się o upominki dla wszystkich obecnych. Podczas spotkania nie zapomniano o Andrzejach, którzy wkrótce będą obchodzić imieniny, a wśród nich obecny był ks. Andrzej Sowa. Z tej okazji ks. Andrzej otrzymal życzenia, upominek i zaspiewano tradycyjne „Sto Lat”

Na zakończenie do wszystkich uczestników spotkania przemówiła Pani prezes Lila Futerska, która podziękowała za tak liczne przybycie, dotychczasową pracę społeczną w Klubie i złożyła wszystkim najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne. Spotkanie zakończono wzajemnymi życzeniami i wspólną zabawą taneczną w poczuciu dobrze spełnionych zadań.

Niewiele ponad rok temu, 24 października 2015 r. Klub Męski,  obchodził Jubileusz 60-lecia swej działalności. Członkowie w realizacji swych celów społecznych kierują się życzliwością, chęcią niesienia pomocy i troską o innych. Większość członków stanowią kobiety, ale klub pozostał przy swej oryginalnej nazwie. Nowi członkowie klubu są zawsze mile widziani.

Z. C.

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.