Strona główna Wydarzenia / Events Olivia Głowicki laureatką Nagrody Bohaterów Monte Cassino dla najlepszej uczennicy klasy 12...

Olivia Głowicki laureatką Nagrody Bohaterów Monte Cassino dla najlepszej uczennicy klasy 12 Polskiego Programu Dwujęzycznego w Austin O’Brien High School

603

Nagroda Bohaterów Monte Cassino dla Oliwii Głowickiej Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 6 ufundowało, jak co roku, nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia/uczennicy klasy 12 Polskiego Programu Dwujęzycznego w Austin O’Brien High School. W programie dwujęzycznym zajęcia po polsku odbywają się w dwóch przedmiotach: języku polskim oraz religii. W roku 2020 nagrodę otrzymała Oliwia Głowicki. Oliwia uczęszczała do programu przez 3 lata. Ukończyła klasę 12 z bardzo wysoką oceną z języka polskiego i religii. W przeciągu tych 3 lat, Oliwia dała się poznać nie tylko jako pilna uczennica, ale jako dobra i uczynna koleżanka oraz osoba, na której można polegać. Zawsze godnie reprezentowała program polski na arenie szkolnej. W imieniu Dwujęzycznego Polskiego Programu W AOB, serdecznie dziękuję prezesowi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, koło nr 6, panu Henrykowi Lange oraz członkom Stowarzyszenia, przede wszystkim panu Walterowi Szwenderowi za wieloletnie poparcie dla naszych uczniów.

Ze smutkiem, przypominam państwu, że Dwujęzyczny Program Polski zostanie zamknięty w czerwcu 2021 r. Obecnie w zajęciach Polish Language Arts 35 uczestniczy 15 uczniów.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przez ostatnich kilka lat wspierali nas finansowo i duchowo: Dziękuję księdzu proboszczowi kościoła Różańca Św. Mieczysławowi Burdzemu za odprawianie mszy na studniówkę i za odwiedzanie uczniów w naszej klasie z zawsze ciekawymi tematami i dyskusją z uczniami. Dziękuję pani Maryli Hasek, prezes Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego za fundowanie paczek i oraz funduszy na karty na Św. Mikołaja oraz funduszy na nagrody w postaci książek. Dziękuję Federacji Polek za szczodre finansowe poparcie programu w roku 2016. Dziekują panu Bogdanowi Konikowskiemu za wieloletnią reklamę polskiego programu oraz gościnę w polskim radio i danie uczniom możliwości złożenia życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych swoim najbliższym w języku polskim. Były to zawsze ekscytujące chwile dla uczniów, kiedy mogli nie tylko odwiedzić prawdziwe studio radiowe, ale nagrać swój głos i słuchać tego wspólnie z rodziną. Dziękuję panu Markowi Stepczyńskiemu za publikację ogłoszeń oraz artykułów o naszym programie, w, zamkniętej już niestety, Panoramie. Dziekuję pani Helenie Facsko i Towarzystwu Historycznemu za ufundowanie nagród książkowych dla klas dwunastych w roku 2020 i 2021.

Pozostało mi podziękować i pogratulować rodzicom, którzy poparli edukację swoich dzieci w języku polskim. Ten skarb języka trudno zastąpić czymkolwiek, zostanie przynajmniej z kolejnym pokoleniem.

Joanna Dumicz, nauczycielka Dwujęzycznego Programu Polskiego w Austin O’Brien High School.