Strona główna Wydarzenia / Events Inicjatywa Fundacji Jana Pietrzaka

Inicjatywa Fundacji Jana Pietrzaka

270
\Pwpwbs1EPpawelCegiełkaawers cegielka_100_16_01_2015.tif

Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 roku

Porozumienie w sprawie sprzedaży cegiełek na budowę Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej 1920 roku zawarte od 14 kwietnia 2015 r. do 14 lipca 2015 roku. Pomiędzy Panem Cezarym Malinowskim, adres: 69-23329 SH 651 STURGEON COUNTY AB. TOA 1N6 a Towarzystwem Patriotycznym Fundacją Jana Pietrzaka, ul. Królewicza Jakuba 84B, 02-956 Warszawa, Polska.

Towarzystwo Patriotyczne przekazuje Panu Cezaremu Malinowskiemu do dalszej odsprzedaży 50 sztuk numerowanych cegiełek wartościowych o następujących nominałach:

30 sztuk o nominale 100 zł. 20 sztuk o nominale 500 zł.

Za sprzedane cegiełki Pan Cezary Malinowski wpłaci pieniądze na numer specjalnego konta PKOBP nr 60 1020 1068 0000 1102 0272 73 Kod BIC (Swift) BPKOPLPW z podaniem sprzedanych nominałów i ich numerów. Po upływie terminu porozumienia Cezary Malinowski zobowiązuje się do zwrotu niesprzedanych cegiełek na adres Towarzystwa Patriotycznego.

Towarzystwo Patriotyczne: Katarzyna Pietrzak, Katarzyna Witkowska

Kontakt w Edmonton: Cezary Malinowski       Tel. 780-983-5788

Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka ul. Królewicza Jakuba 84B, 02-956 Warszawa NIP: 951-234-77-05 REGON: 144327376. Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka, KRS: 0000393861, REGON: 144327376 ul. Królewicza Jakuba 84B, 02-956 Warszawa, teL 22 842 48 07

www.lowarzystwonatriotyczne.org

e-mail : kontakt(@ towarzystwopatriotyczne.org

PKOBP Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa Wpłaty na cele statutowe: rachunek PLN : 21 1020 1068 0000 1902 0198 8724 rachunek EUR : PL 58 1020 1068 0000 1702 0220 0780 rachunek USD : PL 06 1020 1068 0000 1002 0220 0798 rachunek GBP : PL 82 1020 1068 0000 1502 0223 5851

Wpłaty na cegiełki „Łuk Triumfalny” 60 1020 1068 0000 1102 0272 73 Kod BIC ( Swift): BPKOPLPW TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE FUNDACJA JANA PIETRZAKA

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.