Strona główna Wydarzenia / Events Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Edmonton

Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Edmonton

207

23 marca każdego roku obchodzony jest Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto to zostało ustanowione 12 marca 2007 r. przez Węgierski Parlament, deklarację poparło 324 posłów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Analogiczną uchwałę 16 marca 2007 roku podjął przez aklamację Sejm RP.

22 marca br. już po raz drugi w Edmonton Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej był obchodzony w sposób szczególny w Domu Polskim. .

Wśród dostojnych gości byli miedzy innymi Sándor Szenthe, Konsul Honorowy Węgier, John Szumlas, Konsul Honorowy RP, Terese Szlamp-Fryga, prezez KPK OA. Obecni byli też przedstawiciele organizacji polonijnych i węgierskich oraz młodzież. Chór Polonia odśpiewał hymny narodowe Polski i Kanady. Hymn Węgier zaśpiewali István i Eszter Savanya z Calgary. Uczestników uroczystości pobłogosławił ks. Andrzej Sowa, proboszcz z parafii Różańca Świętego. Mówcą okolicznościowym był Stephan Drapaka, historyk, absolwent Uniwersytetu Alberty. Stephen posługuje się biegle językiem polskim I węgierskim, a także francuskim i niemieckim. Jest również abiturientem „Polska w Górach Skalistych”. Specjalnie na tę okazję przyjechała z Winnipegu Kapela „Czerwona Rzeka” w składzie: Robert Langtry – pierwsze skrzypce, Marcin Ratajczyk – drugie skrzypce, Alex Karpyza – altówka, Chuck Kovach – bas i Joasia Langtry – spiew. Wystąpił też kwartet smyczkowy w składzie: Jim Cockell – pierwsze skrzypce, László Szajkó Jr – altówka, Moni Mathew – altówka i László Szajkó – bas. Mistrzem ceremonii była Noémi Nagy.

W programie artystycznym uroczystości serca zgromadzonej publiczności podbiły swoim występem tancerze z węgierskiej grupy „Czardasz ”i zespołu tanecznego „Łowicz” w programie złożonym z tańców Polski i Węgier. Młodzież swymi tanecznymi popisami poderwała zgromadzoną publiczność i wprowadziła wszystkich w niesamowity nastrój, a owacja na stojąco od publiczności była nagrodą.

Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem, złożonym z tradycyjnych dań kuchni polskiej i węgierskiej.

Warto przypominać sobie 23 marca, jak ważne miejsce w polskiej historii zajmują Węgry. Przyjaźń polsko-węgierska jest wieczna, unikalna i niespotykana w kontaktach innych narodów.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News.

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.