Strona główna Ogloszenia / Announcements Dzień Nauczyciela 2021

Dzień Nauczyciela 2021

205

Drodzy Nauczyciele!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Państwu pragnę podziękować za oddaną, pełną poświęcenia pracę, za zapał, zaangażowanie i pokonywanie wszelkich trudności oraz za serce wkładane w edukację młodego pokolenia uczniów polskiego pochodzenia. Życzę Państwu satysfakcji zawodowej, wytrwałości, radości z wykonywanej pracy, wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, szacunku ze strony środowiska polonijnego, a na co dzień dużo zdrowia i wiary w lepsze jutro.
Nauczycielom, którzy cieszą się już zasłużoną emeryturą, dziękuję za wieloletni wkład w rozwój szkolnictwa polonijnego w Kanadzie i serce włożone w pracę pedagogiczną i wychowawczą.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności.


Iwona Malinowski
Prezes ZNP w Kanadzie