Strona główna Wydarzenia / Events Integracyjne spotkanie nauczycieli i komitetów szkół polonijnych w Edmonton

Integracyjne spotkanie nauczycieli i komitetów szkół polonijnych w Edmonton

307

Po dwóch latach pandemii Covid-19, pani prezes ZNP w Edmonton, Krystyna Dembowska zainicjowała oraz zorganizowała spotkanie wszystkich nauczycieli polonijnych z Edmonton. Tegoroczne spotkanie odbyło się na Wawelu.

Po bardzo smacznym obiedzie pani Krystyna Dembowska, która jest jednocześnie dyrektorem Szkoły im. Henryka Sienkiewicza podzieliła się z uczestnikami spotkania problemami z jakimi borykają się dwie polonijne szkoły w Edmonton oraz podreśliła, iż w dzisiejszych czasach są one gwarantem podtrzymywania tożsamości narodowej oraz polskiej kultury na obczyźnie. Jednocześnie zachęciła przybyłych Prezesów organizacji polonijnych o dofinansowanie sobotnich szkół w Edmonton, podkreślając jednocześnie, iż szkoły nie skupiają się tylko na nauce historii oraz języka polskiego, ale wychowują przyszłe pokolenia w duchu polskości oraz poszanowaniu wielowiekowych tradycji. Uczniowie mają również szanę rozwijać swoje pasje w kółkach zainteresowań.

Pani dyrektor Agata Guzik ze szkoły im. Marii Chrzanowskiej w ciekway sposób zrelacjonowała oraz podzieliła się swoimi spostrzeżeniami ze Zjazdu Nauczycieli Polonijnych oraz Komitetów Rodzicielskich w Toronto, który odbył się pod koniec maja 2022r. Pokaz wizualny z tego zjazdu przygotowała p. Sylwia Pozorek, nauczycielka kl.5 w szkole im. Henryka Sienkiewicza.

Spotkanie zakończyło sie bardzo miłym akcentem dzięki pani Joasi Dumicz, która zaprosiła wszystkich zebranych do wspólnego śpiewania przy dźwiękach gitary. Wszyscy uczestnicy niedzielnego spotkania jednogłośnie uznali, że czują się częścią wiekszej i bardzo potrzebnej sprawy czyli wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju polskich dzieci i młodzieży, która ma zaszczepić w nich i pielęgnować

naszą kulturę i przynależność narodową. Takie spotkania są również bardzo ważne i potrzebne, ponieważ nie tylko dają nam okazję aby spędzić czas w miłym gronie koleżanek i kolegów, ale również dają nam szansę aby podzielić się o sukcesach i problemach z jakimi borykają się nasze polonijne szkoły w Edmonton.

Artykuł przygotował ZNP Edmonton – Violetta Stryjski, Monika Jurkiewicz i Barbara Naletilich