Strona główna Emigracja Emigracja do Kanady w czasach pandemii

Emigracja do Kanady w czasach pandemii

710

Jeszcze niedawno trudno byłoby uwierzyć, że nasza rzeczywistość ulegnie tak drastycznej zmianie Pandemia dotyka wszystkich sfer życia, w tym emigracji. Zamykanie granic, odwołane loty, przymusowe kwarantanny – wszystko to zmusza Nas do zmiany planów, które mieliśmy dotyczących podróży, spotkań z rodziną lub przeprowadzki do innego kraju.
Pojawia się wiele pytań o wpływ pandemii na emigracje. Rząd Kanady wprowadził restrykcje dotyczące m.in. tego kto może obecnie wjechać do kraju.

Zgodnie z wytycznymi, granice Kanady są obecnie zamknięte dla ruchu turystycznego, z pewnymi wyjątkami:

Do Kanady mogą obecnie wjechać:

  • Obywatele kanadyjscy
  • Stali rezydenci Kanady
  • Najbliższa rodzina obywateli lub rezydentów Kanady (ich małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki) ale tylko w wypadku, kiedy ich wjazd jest konieczny z różnych pobudek.

Osoby z zagranicy, studiujące lub pracujące w Kanadzie, również mają pozwolenie na wjazd do kraju. Jednakże osoby te muszą udowodnić urzędnikowi granicznemu, że ich wjazd do Kanady ma istotny cel (“for essential purpose”). Interpretacja tego, co jest, a co nie jest istotne, pozostaje w gestii urzędnika.

Dobra wiadomość jest taka, że urzędy imigracyjne, które zajmują sie rozpatrywaniem wniosków o stały pobyt, obywatelstwo, pozwolenie na studia/pracę, nie zawiesiły swojej działalności na okres pandemii i w dalszym ciagu przyjmują nowe wnioski.

Należy jednak spodziewać się znacznych opóźnień w ich rozpatrywaniu. Egzaminy na obywatelstwo oraz uroczystości zaprzysiężenia nowych obywateli, zawieszone zostały do odwołania. Zawieszono również program sponsorowania rodziców i dziadków oraz International Experience Canada.

Osoby, którym kończy się ważność dokumentów (study/work permit), powinny wysłać aplikacje o przedłużenie. Dotyczy to także turystów, którzy nie mogą w chwili obecnej wyjechać z Kanady.

W przypadku aplikacji o stały pobyt, które są w trakcie rozpatrywania, rząd wydłużył termin na składanie niektórych dokumentów takich jak biometrics, zaświadczenie o niekaralności czy medical exam results.

Warto również wspomnieć, że od końca kwietnia 2020, opłaty rządowe za rozpatrywanie aplikacji o stały pobyt w kategoriach economic/business, zwiększą się o 50%:

  • opłata za rozpatrzenie aplikacji o stały pobyt (processing fee) wzrośnie z $C550 do C$825 za osobę + $C500 (Right of Permanent Residence Fee)

Rząd podkreśla, że celem tej podwyżki jest częściowe odciążenie kanadyjskich podatników, z finansowania działalności urzędów imigracyjnych.

Przyszłość emigracji

Niewątpliwie emigranci będą odgrywać ważną rolę w odbudowie gospodarki Kanady po kryzysie spowodowanym COVID-19. Rząd kanadyjski szacuje, że pomiędzy rokiem 2020-22 napłynie do Kanady 1 milion nowych emigrantów. Emigranci przywożą ze sobą doświadczenie, entuzjazm, chęć do pracy i fundusze potrzebne do ożywienia gospodarki. Duża część małych firm i biznesów prowadzona jest właśnie przez emigrantów, gdyż wykazują się oni niezwykłą przedsiębiorczością. Co ciekawe, zagraniczni studenci wpłacają 15 miliardów dolarów rocznie do budżetu państwa. Można spodziewać się, że Kanada bedzie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, otwarta na przyjmowanie emigrantów, w celu odbudowania i rozwijania swojej gospodarki.

Monika Filipkowska
Regulated Canadian Immigration Consultant
www.monikaimmigration.ca
info@monikaimmigration.ca