Podziel się tym artykułem z innymi

Życzenia od parafian Matki Bożej Królowej Polski dla Księdza Prymicjanta Rogera Karola Niedzielskiego przekazał Adam Derus podczas Mszy św. prymicyjnej.

“Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”

Księże Karolu, nasz Prymicjancie! Na głos Chrystusowego Pójdź za mną, odpowiedziałeś TAK. I właśnie w momencie, gdy wypowiedziałeś te słowa, wkroczyłeś na drogę powołania kapłańskiego. Przyjęte przez Ciebie święcenia kapłańskie stały się zwieńczeniem tej decyzji. Dzisiaj w dniu twych prymicji jesteśmy Bogu wdzięczni, że wybrał Ciebie. Każdy nowy kapłan jest wielkim darem i radością parafii. To właśnie w tym kościele otrzymałeś swoje sakramenty, a dzisiaj w tym samym kościele odprawisz swoją pierwszą mszę świętą. Jak bardzo jesteśmy dumni, że Pan Jezus spojrzał na naszą edmontońską wspólnotę polonijną. To tutaj w atmosferze domu rodzinnego rodziło się twoje powołanie, ile miłości, cierpliwości i modlitwy ofiarowali twoi rodzice. To twój tata przywoził cię na msze święte i nabożeństwa abyś posługiwał, jako ministrant, bo jak sam powiedziałeś, twoje miejsce nie jest w ławce, ale przy ołtarzu. Zawsze pokorny, pełen zaangażowania w służbie, byłeś wzorem do naśladowania dla młodszych ministrantów. To twoja mama, prosiła Matkę Bożą Nieustającej Pomocy abyś wybrał właściwą drogę i z różańcem w ręku wypraszała potrzebne ci łaski. Bóg zapłać im za to. W naszej parafii od zawsze modliliśmy się o powołania kapłańskie i zakonne. Niektórzy z nas obserwując twoją służbę przy ołtarzu widzieli w tobie przyszłego kapłana. Jak bardzo cieszyliśmy się, kiedy wstąpiłeś do seminarium, a dzisiaj nasza radość jest tym większa, bo stoisz przed nami, jako kapłan. Dziękujemy Bogu, że wysłuchał nasze modlitwy.

Sługa Boży Jan Paweł II tak określił posługę kapłańską: „Kapłaństwo to tajemnica miłości i ofiary. Tajemnica miłości Boga do człowieka i tajemnica ofiarnego oddania się dziełu zbawiania ludzkości. Człowiek nie mógł otrzymać więcej nad to, co otrzymał w Wielki Czwartek, kiedy Chrystus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Na słowo kapłana nasz Zbawiciel codziennie zstępuje na ołtarze świata, dając nam siebie, jako Pokarm na życie wieczne. W tajemnicy miłości i ofiary kapłan staje się „drugim Chrystusem”.

Drogi Księże Prymicjancie – Księże Karolu!

Życzymy, byś podążając drogą kapłańskiego powołania, niósł bliźnim Bożą Miłość, niezachwianą Wiarę i Nadzieję. Niech Pan darzy Cię zawsze swoim błogosławieństwem, a w sercu Twoim, nawet w przeciwnościach, niech rozkwita Boża radość. Życzymy zdrowia – abyś miał siłę niestrudzenie głosić Słowo Boże. Odwagi – abyś nie wahał się w podejmowaniu często nie łatwych decyzji. Cierpliwości i wyrozumiałości, – bo nie zawsze w życiu będzie łatwo. Życzymy ci, aby Jezus Chrystus – Najwyższy Kapłan dał Tobie siłę i moc do realizacji kapłaństwa, którym Cię obdarzył. Maryja, matka kapłanów niech otacza cię szczególną, macierzyńską opieką, a ty poczuj się w jej ramionach synem umiłowanym.. Bądź dobrymi rękami Chrystusa, które pobłogosławią, podniosą, podadzą chleb, otrą łzy z twarzy płaczącego. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego zapewniając cię o naszej modlitwie i prosimy abyś i ty modlił się za nami!!!