All posts tagged 'Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło Nr 6'

Dzień Pamięci w Edmonton

Dla nas Polaków żyjących w Kanadzie, święto Niepodległości Polski czcimy w połączeniu z kanadyjskim „Remembrance Day” W ten Dzień …